Sign In

Thông qua Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Bạc Liêu

07:54 20/05/2024
Trong 2 ngày 16 và 17/5, tại trụ sở Bộ TN-MT, đoàn công tác của UBND tỉnh Bạc Liêu do ông Huỳnh Hữu Trí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với các bộ, ngành Trung ương về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh (gọi tắt Kế hoạch).

Tham gia đoàn công tác còn có ông Nguyễn Bình Thuận - Giám đốc Sở TN-MT, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn xây dựng Kế hoạch.

Ông Huỳnh Hữu Trí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 

Theo đó, Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định Kế hoạch. Đầu tiên, đơn vị tư vấn trình bày báo cáo Kế hoạch, sau đó Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất - Thường trực Hội đồng đã trình bày báo cáo thẩm định Kế hoạch này.

Báo cáo thẩm tra cho biết hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất của Bạc Liêu đảm bảo theo quy định tại Thông tư 01, ngày 12/4/2021 của Bộ TN-MT, tuy nhiên, tỉnh cần rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất để bảo đảm các chỉ tiêu được phân bổ tại Quyết định 227, ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất với hồ sơ Kế hoạch và báo cáo thẩm tra kế hoạch của Thường trực Hội đồng, đồng thời tập trung góp ý nhằm hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và nhất trí thông qua kế hoạch sử dụng đất có chỉnh sửa, bổ sung.

Ông Huỳnh Hữu Trí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cảm ơn sự quan tâm góp ý của các bộ, ngành và các thành viên Hội đồng với kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh. Với các góp ý của thành viên Hội đồng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở TN-MT phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, tiếp thu, giải trình đầy đủ và hoàn thiện Kế hoạch gửi Bộ TN-MT.

Thông tin thêm với Hội đồng về kế hoạch phát triển của địa phương, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cho biết với tiềm năng kinh tế biển, thời gian tới tỉnh định hướng phát triển các ngành liên quan điện gió, trồng rừng ven biển và phát triển lĩnh vực thủy sản.

baobaclieu.vn

Tag:

File đính kèm