Sign In

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết 1 năm thi đua “chi bộ 4 tốt”

16:27 17/05/2024
(BL-NQ) Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa có báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện phong trào thi đua “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy Khối, 88 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” phù hợp với thực tiễn của từng tổ chức đảng.

Sau 1 năm phát động, hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trình độ lý luận chính trị được nâng lên. Kết quả, năm 2023 có 16 tổ chức đảng cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ; có 648 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ chọn một số đơn vị làm điểm để xây dựng “chi bộ 4 tốt”, trong đó có mô hình sáng tạo với cách làm hay để nhân rộng; điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí xếp loại “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” phù hợp với tình hình thực tế của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Tag:

File đính kèm