Sign In

“Tự soi, tự sửa” để xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên phát triển vững mạnh

19:16 19/05/2024
Việc “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII) của Đảng đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ xã Quỳnh Phú (Gia Bình). Qua việc tự soi, tự sửa giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và góp phần củng cố sức mạnh của tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Đảng bộ xã Quỳnh Phú có 281 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ, trong đó, có 6 chi bộ nông thôn. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy xã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương của cán bộ. Theo ông Vũ Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Phú, trong các giải pháp được triển khai, giải pháp nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để “tự soi, tự sửa” hạn chế, khuyết điểm, mang lại hiệu quả cao nhất. Ông Vũ Văn Sông, Bí thư Chi bộ thôn Đổng Lâm cho biết: Việc “tự soi, tự sửa” đã trở thành việc làm thường xuyên của Chi bộ trong nhiều năm qua. Trong mỗi kỳ sinh hoạt đều đánh giá, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế của tập thể và cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ Chi bộ đề ra tháng trước. Nhờ đó, tinh thần đoàn kết trong Chi bộ và khu dân cư ngày càng được thắt chặt hơn. Mọi chủ trương, chính sách triển khai đều được nhân dân đồng thuận.
Thẳng thắn tự phê bình và phê bình theo nội dung Nghị quyết T.Ư 4, với tinh thần “tự soi, tự sửa”, tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Phú đã nghiêm túc kiểm điểm để chỉ ra những tồn tại, hạn chế, mặt được, chưa được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, từ đó phân tích những nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục. Một trong những tồn tại, hạn chế được Đảng ủy xã chỉ ra là kinh tế tuy có bước phát triển nhưng chưa ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; việc nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên và công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên cũng như công tác quản lý đảng viên ở một số chi bộ còn hạn chế; còn đảng viên vi phạm chính sách KHHGĐ...

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Gia Bình trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2023 cho xã Quỳnh Phú.


Trên tinh thần “tự sửa”, Đảng ủy xã Quỳnh Phú thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa từng nội dung cụ thể. Trước tiên, Đảng ủy xã quán triệt, chỉ đạo các chi bộ tăng cường công tác nắm bắt, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; mặt khác, đề nghị cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, nhất là các đồng chí Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công các đảng ủy viên phụ trách thường xuyên dự sinh hoạt với các chi bộ, kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó, tham mưu giúp Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các nghị quyết sát với thực tiễn.
Đối với việc phát triển kinh tế, Bám sát nghị quyết, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị, các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên đồng đất, trong đó đặc biệt chú trọng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của từng loại sản phẩm; phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện và phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Năm 2023, giá trị canh tác của xã đạt từ 180-200 triệu đồng/ha, tăng 25 triệu đồng so với năm 2020. Các hoạt động thương mại, tiểu thủ công nghiệp phát triển, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động địa phương và tăng nguồn thu ngân sách. Tính đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 65 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Đến nay xã hoàn thành 17/19 mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, phấn đấu hết năm 2024 đạt 19/19 tiêu chí. Từ năm 2020 đến nay, hằng năm, gần 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 2 năm liền, Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình tặng Giấy khen. Năm 2023, được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.
Có thể thấy, việc “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 đã và đang phát huy tính dân chủ, tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng tổ chức đảng phát triển vững mạnh. “Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), nhất là giải pháp nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” để khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng” - ông Vũ Văn Sáu khẳng định.

Xuân Bình

Tag:

File đính kèm