Sign In

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kết nạp 70 đảng viên mới

10:48 18/05/2024
Ngày 17-5, Đảng bộ Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh và Chi bộ Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, Đảng ủy Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh chúc mừng các đảng viên mới được kết nạp.

 

Đảng bộ Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh kết nạp 2 đảng viên, Chi bộ Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh kết nạp 1 đảng viên. Tại Lễ kết nạp, các chi bộ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh về việc kết nạp đảng viên mới; tiến hành các nghi thức kết nạp đảng viên; giao nhiệm vụ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên mới trong thời gian dự bị. Đề nghị, các đảng viên mới thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị.

Nhân Kỷ niệm 134 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5- 1890 - 19-5-2024), tiến tới 70 năm thành lập Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh (10-6-1954- 10-6-2024), đợt 19-5, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh kết nạp 70 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Mai Phương

Tag:

File đính kèm