Sign In

Ban Kinh tế Trung ương khảo sát tình hình thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế

19:20 15/05/2024

 

Ông Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại buổi làm việc

Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện các Nghị quyết tại Bình Dương, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh giai đoạn 2018 - 2023 đạt khoảng 6,7%/năm, quy mô nền kinh tế năm 2023 đạt 487 ngàn tỷ đồng, gấp 1,51 lần so với năm 2018. Riêng khu vực kinh tế tư nhân luôn được các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương quan tâm, tạo điều kiện phát triển thông qua việc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp; số lượng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân tăng lên, đóng góp ngày càng cao vào GRDP của tỉnh.

Thành viên đoàn công tác tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Mai Hùng Dũng cho biết, các Nghị quyết số 10, 11 và 12 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã được các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành quan tâm thực hiện công tác xây dựng và rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống thể chế, chiến lược, quy hoạch thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. 

Lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh làm rõ một số nội dung đoàn công tác quan tâm

Tại buổi làm việc, tỉnh cũng kiến nghị với đoàn công tác đề xuất Chính phủ xem xét ban hành cơ chế đặc thù để Bình Dương cũng như các địa phương vùng Đông Nam bộ tận dụng các cơ hội để phát triển tốt hơn. 

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Đức Hiển đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai các Nghị quyết của Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Những ý kiến thảo luận tại buổi làm việc là cơ sở để Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu bổ sung vào Dự thảo đề án sơ kết thực hiện các Nghị quyết về kinh tế của Hội nghị Trung ương 5, khóa XII. Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đoàn ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo các bộ, ngành Trung ương liên quan xem xét, chỉnh sửa, hoàn thiện thể chế, chính sách cho phù hợp hơn trong thời gian tới./..


Tag:

File đính kèm