Sign In

Chi bộ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Quảng)

20:06 17/05/2024


Chi bộ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Quảng).

Trong không khí trang nghiêm, đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Thực hiện lời căn dặn và di huấn thiêng liêng của Người, những năm qua, Chi bộ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh luôn phấn đấu rèn luyện, học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ hứa thực hiện tốt lời căn dặn của Bác, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng. Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế địa phương, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh như Bác hằng mong muốn.

Nhân dịp này, Chi bộ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tặng 100 đầu sách, tạp chí Non nước Cao Bằng, Đặc san Hội Nhà báo, ảnh cho Ban Quản lý các khu di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh.

Ánh Hồng

Tag:

File đính kèm