Sign In

Văn phòng Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương

17:32 11/06/2024
Điện Biên TV - Chiều 11/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trên cả nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

D
Điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Tại cuộc họp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình bày dự thảo Nghị định quy định về giá đất; dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trong đó, Nghị định quy định về giá đất gồm 6 chương, 44 điều quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; định giá đất cụ thể và điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất. Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có 5 chương, 54 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tính, thu, nộp tiền sử dụng đất; tính, thu, nộp tiền thuê đất; trách nhiệm của cơ quan, người sử dụng đất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, góp ý vào dự thảo nghị định, trong đó đối với dự thảo Nghị định giá đất, các chuyên gia, đại biểu đề nghị xem xét lại chi phí lãi vay, lợi nhuận của nhà đầu tư có tính đến vốn chủ sở hữu, rủi ro trong kinh doanh được tính bằng tỷ lệ phần trăm nhân với tổng của chi phí quy định. Đối với quy định về cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức về định giá đất, cần xem xét lại thời gian, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, trong đó thời gian học trực tiếp tập trung đảm bảo tối thiểu 80% tổng thời gian khóa đào tạo.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các đại biểu yêu cầu làm rõ quy định đối với tiền thuê đất bao gồm tính, thu, nộp, miễn, giảm tiền thuê đất, xử lý kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiền nộp bổ sung gồm tiền sử dụng đất tăng thêm, tiền thuê đất tăng thêm…

Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, đại biểu trong cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các chuyên gia, đại biểu phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương giải trình, hoàn thiện dự thảo các nghị định trình Chính phủ xem xét, quyết định ban hành theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Thu Nga -  Đức Long/DIENBIENTV.VN
 

Tag:

File đính kèm