Sign In

Đồng Tháp – Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng

05:55 03/02/2024
“Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” là một trong 05 đột phá chiến lược được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua hơn nữa nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng của Đồng Tháp đạt nhiều kết quả tích cực, xuất hiện những điểm sáng từ các mô hình, cách làm hay, cho thấy xây dựng Đảng luôn được sự quan tâm của cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh.

Phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, công tác phát triển đảng viên được xem là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng.

Là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong công tác này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, theo dõi hướng dẫn các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức. Nhờ đó, số lượng đảng viên được kết nạp mới vượt xa so với chỉ tiêu đề ra.

Tính đến cuối tháng 12/2023, toàn tỉnh đã kết nạp được 2.564 đảng viên, đạt 135,66% so với chỉ tiêu năm 2023, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ 64.403, đạt tỷ lệ 3,98% đảng viên toàn Đảng bộ và 4,02% so với dân số (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2025, tỷ lệ đảng viên trên 4% dân số).

Trong số đảng viên kết nạp mới, số lượng đảng viên là học sinh, sinh viên chiếm đa số. Đây là được xem là nguồn lực lớn, nhằm trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong dự Lễ kết nạp đảng viên của Đảng bộ
Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu, thành phố Cao Lãnh

Đối với học sinh, sinh viên được kết nạp vào tổ chức Đảng, theo đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, đó chính là thời điểm đánh dấu sự trưởng thành về mặt nhận thức, đánh dấu quá trình nỗ lực trong cả học tập, rèn luyện nhiều mặt. Đặc biệt hơn, các bạn học sinh kết nạp Đảng khi ở tuổi đời rất trẻ, đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân các đảng viên mà đó còn là tự hào của gia đình, bạn bè, Đảng bộ nhà trường cũng như Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp. Việc bồi dưỡng đảng viên trẻ, giúp đảng viên dự bị tiếp tục phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức là nhiệm vụ cần được các tổ chức đảng quan tâm.

 

Để tiếp tục phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, đồng chí Trần Văn Cường – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, ngay từ đầu năm 2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ký kết với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên; phấn đấu hằng năm, tỷ lệ đảng viên là học sinh, sinh viên có trên 10% trong tổng số đảng viên mới được kết nạp.

Cùng với đó, ký kết với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh về phối hợp nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; phấn đấu tỷ lệ đảng viên là lãnh đạo, quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong tổng số đảng viên mới được kết nạp đạt trên 2%;đến năm 2025, có 2% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức đảng; thành lập ít nhất 02 tổ chức đảng v.v..

Đồng chí Trần Văn Cường – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ký kết phối hợp
với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh,
Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

“Cùng với đảm bảo số lượng đảng viên kết nạp mới đạt chỉ tiêu đề ra, chất lượng đảng viên phải lên hàng đầu và đa dạng nguồn đảng viên kết nạp mới”. Đây là yêu cầu được Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong chỉ đạo xuyên suốt trong công tác phát triển đảng.

Quán triệt tinh thần đó, quy trình kết nạp đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đảng viên đứng vào hàng ngũ của đảng là quần chúng ưu tú, xuất sắc trong các hoạt động, phong trào, công tác chuyên môn, có đạo đức cách mạng tốt và tự nguyện tham gia tổ chức đảng.

Trong năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng còn tập trung rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, đảm bảo giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

Mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chi bộ “bốn tốt”, Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong đó có nội dung triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” gồm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt.

Qua 01 năm triển khai mô hình, nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW được nâng lên, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có 90 chi bộ cơ sở và 129 đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ cấp uỷ cấp huyện (tương đương) công nhận đạt tiêu chuẩn “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; có 956 chi bộ trực thuộc được đảng uỷ cơ sở công nhận đạt tiêu chuẩn “chi bộ bốn tốt”.

Xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “ Đảng bộ cơ sở bốn tốt” của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp không phải chỉ là phong trào hay danh hiệu thi đua đơn thuần mà là yếu tố quan trọng để phát huy ngày càng nhiều hơn mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là chìa khóa để tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới – đồng chí Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tổ chức đảng trong doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hội quán

Cùng với phát triển đảng viên, công tác thành lập tổ chức cơ sở đảng ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng là điểm sáng trong năm qua của Đảng bộ tỉnh.

Là một trong những cấp ủy làm tốt công tác này, đồng chí Phạm Văn Chuẩn – Bí thư Thành uỷ Sa Đéc cho biết, trên địa bàn thành phố có 06 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, hợp tác xã ngoài khu vực Nhà nước được thành lập. Trong đó, có Chi bộ Quỹ tín dụng xã Tân Quy Tây, trực thuộc Đảng bộ xã Tân Quy Tây; Chi bộ Hợp tác xã cung ứng dịch vụ Thương mại và Nông nghiệp xã Tân Phú Đông, trực thuộc Đảng bộ xã Tân Phú Đông; Chi bộ Nha khoa Phương Thành (Đảng bộ Phường 1); Chi bộ Bệnh viện Mắt Quang Đức (Đảng bộ Phường 2); Chi bộ Văn phòng thừa phát lại và Chi bộ Tổ hợp tác hoa kiểng khóm Tân An (Đảng bộ phường An Hòa). Sau khi thành lập, Ban Thường vụ cấp ủy xã, phường theo dõi sát sao, hỗ trợ kịp thời cho các chi bộ hoạt động hiệu quả, đúng quy định của Đảng.

Theo đồng chí Phạm Kim Thành - Bí thư Chi bộ Nha khoa Phương Thành, từ khi thành lập Chi bộ Đảng, từng đảng viên, cán bộ trong đơn vị đều nhận thức, phát huy được vai trò nêu gương, trở thành “hạt nhân” đi đầu trong mọi hoạt động phát triển kinh tế của đơn vị; hoạt động Nha khoa Phương Thành trở nên nền nếp hơn. Từ 06 đảng viên khi mới thành lập năm 2022, đến nay Chi bộ có 09 đảng viên, dự kiến trong quý I năm 2024 sẽ kết nạp thêm 03 đảng viên.

Tại huyện Thanh Bình đã thành lập 01 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Công ty May mặc Phụng Nguyên (Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tân Thạnh), với 06 đảng viên.

Năm 2023, ngoài thành lập mới Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Tân Phú Trung, trên địa bàn huyện Châu Thành còn có chi bộ được thành lập trên nền tảng Hội quán. Đó là Chi bộ Hiệp Tâm Hội quán, do Đảng bộ cơ sở xã An Hiệp quyết định thành lập, với 07 đồng chí, trong đó có 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư. Đồng chí Võ Văn Hải – Chủ nhiệm Hiệp Tâm Hội quán được chỉ định làm Bí thư Chi bộ Hiệp Tâm Hội quán. Có thể nói, đây là chi bộ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được thành lập trên nền tảng Hội quán.

Chi bộ Hiệp Tâm Hội quán thành lập ngày 08/11/2023

Chia sẻ về việc thành lập chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Bính – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hiệp cho biết, Hiệp Tâm Hội quán được thành lập từ năm 2019, có 51 thành viên, liên tục trong nhiều năm được đánh giá là Hội quán tiêu biểu.

Tham gia sinh hoạt Hội quán, không chỉ có nông dân mà còn có không ít đảng viên thuộc Đảng bộ xã rất tích cực với hoạt động của Hội quán. Qua trao đổi và nắm bắt tâm tư đảng viên, Đảng ủy xã thống nhất chuyển sinh hoạt đảng cho 07 đồng chí để thành lập Chi bộ Hiệp Tâm Hội quán, trong đó có 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư Chi bộ.

Đây là loại hình chi bộ mới, trong thời gian tới Đảng ủy xã sẽ định hướng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với hoạt động của Hội quán và tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương – Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp cho biết thêm.

Tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú

Để thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú, góp phần giảm tỷ lệ đảng viên bỏ sinh hoạt đảng bị xoá tên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI đề ra nhiệm vụ, giải pháp về “Thí điểm mô hình quản lý đảng viên đi làm việc xa nơi cư trú”; đồng thời, đặt chỉ tiêu giảm ít nhất 50% đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng (so với nhiệm kỳ khoá X)”.

Thực hiện chỉ tiêu trên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thí điểm thành lập “Tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú”, nhằm kết hợp chặt chẽ giữa công tác phát triển đảng viên với việc hạn chế tối đa số lượng đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng do đi lao động, làm việc xa nơi cư trú.

Theo đó, ngay từ đầu năm, các chi bộ ấp, khóm xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện trong năm. Đối với đảng viên miễn sinh hoạt đảng do đi làm xa, căn cứ vào tình hình thực tế, chi bộ phân công nhiệm vụ phù hợp (giữ gìn tư cách đảng viên, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước nơi lao động, làm việc; giữ mối liên hệ với cấp uỷ, chính quyền địa phương; xin miễn sinh hoạt đảng kịp thời v.v.), tạo điều kiện để đảng viên vừa bảo đảm được việc thực hiện nhiệm vụ, vừa bảo đảm việc làm để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 08/12 địa phương (thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc; các huyện: Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành) đã thành lập 20 tổ đảng (hoặc tổ quản lý đảng viên đi làm xa), với hơn 80 đảng viên.

Tam Nông là địa phương thành lập nhiều Tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú (06 tổ). Mỗi Tổ có 03 đảng viên, thuộc Đảng bộ các xã: Phú Cường, Phú Đức, Phú Thành A, Phú Hiệp, Phú Thọ và thị trấn Tràm Chim.

Đảng ủy xã Phú Cường trao quyết định thành lập
 “Tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú”

Đồng chí Nguyễn Phước Hải - Bí thư Chi bộ ấp A, xã Phú Cường cho biết, tháng 02/2023, Đảng ủy xã Phú Cường quyết định thành lập “Tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú”, trực thuộc Chi bộ ấp A, gồm 03 đảng viên, trong đó có 01 Tổ trưởng. Đảng viên trong Tổ hiện đang làm việc tại tỉnh Bình Dương. Do đó, việc nắm bắt tình hình, cung cấp và trao đổi thông tin chủ yếu qua ứng dụng công nghệ thông tin, zalo nhóm. Hằng tháng, Bí thư Chi bộ ấp sẽ chọn thời gian phù hợp để sinh hoạt với Tổ, qua đó vừa sinh hoạt đảng vừa nắm tâm tư, nguyện vọng của đảng viên.

Mặc dù số lượng đảng viên tham gia các Tổ không nhiều so với tổng số đảng viên đi làm ăn xa nhưng đây là giải pháp bước đầu nhằm giúp đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy chi bộ.

Đối với đảng viên chưa tham gia sinh hoạt Tổ đảng, đều có thành lập nhóm Zalo với chi uỷ chi bộ nơi cư trú và có phân công đảng uỷ viên phụ trách giám sát thường xuyên - đồng chí Huỳnh Thanh Sơn - Bí thư Huyện ủy Tam Nông chia sẻ và cho biết, nhờ cách làm này nên trong năm 2023, huyện Tam Nông không có trường hợp đảng viên bị xóa tên ra khỏi Đảng.

Đồng chí Phan Văn Thắng chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng
 năm 2023, triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2024

Trong năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng đề nghị các cấp ủy tiếp tục đặt yêu cầu cao hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh đến nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đảng cũng như chất lượng sinh hoạt chi bộ; xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục tình trạng đảng viên xin ra khỏi đảng, đảng viên bị xóa tên.

Để nâng cao công tác xây dựng Đảng cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo toàn diện, mọi mặt; tạo chuyển biến rõ nét về sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phê bình và tự phê bình, đánh giá cán bộ.

Nguyệt Ánh

Tag:

File đính kèm