Sign In

Xác định học và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

05:19 15/05/2024

 

Theo Huyện ủy Lai Vung, thời gian qua, việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW trên địa bàn huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, triển khai từ cấp ủy huyện đến cơ sở một cách thông suốt, qua đó tạo được lòng tin của Nhân dân. Đặc biệt là có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời việc học tập, làm theo Bác đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên, nền nếp của mỗi cơ quan, đơn vị.

Song song đó, Đảng bộ huyện Lai Vung cũng thực hiện tốt việc tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế như: thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan; qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... Trong đó, các nội dung tuyên truyền tập trung vào 6 nội dung trong Kết luận 01-KL/TW, các văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện; chuyên đề toàn khóa “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gương “Người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào hành động cách mạng tại các địa phương, đơn vị...


Đảng ủy xã Long Thắng, huyện Lai Vung trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện cũng tập trung triển khai hiệu quả việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả 3 năm qua, các cấp ủy trong huyện đã biểu dương, khen thưởng 125 tập thể, 493 cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 1 tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 2 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương; 1 tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 2 tập thể nhận Thư khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 4 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 1 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Là một trong những đơn vị thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng ủy Công an huyện Lai Vung triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW đến toàn đảng viên trong đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng bản lĩnh, chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; đề ra các giải pháp trọng tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, tham mưu và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt”; cách làm hay, mô hình có hiệu quả về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, điển hình là mô hình: xây dựng nhà “Tình đồng đội”; mỗi số nhà là đường dây nóng tố giác tội phạm; tổ cảm hóa giáo dục; camera an ninh; phụ nữ với an toàn giao thông; đội dân phòng đường thủy xã Tân Hòa; Câu lạc bộ người hoàn lương ở 5 xã Tân Hòa, Định Hòa, Tân Thành, Vĩnh Thới và Long Hậu...

Đảng bộ xã Long Thắng có 323 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng và là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã Long Thắng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền đã đề ra.

Đồng chí Phan Văn Trọi - Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Thắng, huyện Lai Vung, cho biết: “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, thời gian tới, Đảng ủy xã Long Thắng sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm bám sát hướng dẫn của cấp trên gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với các Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương...”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Được - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lai Vung, cho biết: “Thời gian tới, cấp ủy Đảng các cấp trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW gắn với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng nơi. Trong đó chú trọng giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW, trọng tâm là kiểm tra, giám sát nội dung cam kết hàng năm. Đồng thời quan tâm việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và toàn xã hội...”.

Nhật Nam

Tag:

File đính kèm