Sign In

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 80 cán bộ Mặt trận cơ sở TP. Pleiku

05:36 18/05/2024
(GLO)- Sáng 17-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật năm 2024.

Tham gia hội nghị có hơn 80 đại biểu là cán bộ Mặt trận cấp xã, phường; Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn TP. Pleiku.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đỗ Hằng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đỗ Hằng

Theo đó, trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14-8-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thông tri số 40/TTr-MTTW-BTT ngày 26-3-2024 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Hội nghị nhằm mục đích giúp cho các đại biểu tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Qua đó, phục vụ tốt cho công tác vận động Nhân dân tham gia tuyên truyền pháp luật, nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật và hương ước, quy ước tại thôn, làng, tổ dân phố.

Tag:

File đính kèm