Sign In

Đảng bộ huyện Đức Thọ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20:01 07/05/2024
Thời gian qua, Đảng bộ huyện Đức Thọ đã tập trung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đạt nhiều kết quả tích cực.

Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương, khen thưởng 13 tập thể và 21 cá nhân tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ; ban hành nhiều văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai Kết luận số 01-KL/TW sát với tình hình thực tiễn địa phương; đưa việc học tập và làm theo gương Bác thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hàng năm, gắn với triển khai sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”; tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đối với khối xã, thị trấn, việc học tập và làm theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội. Khối cơ quan, đoàn thể gắn với các phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo; thực hiện kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh... Qua đó, phát huy tinh thần gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tập hợp vận động Nhân dân đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Hàng năm, các tổ chức Đảng triển khai cho các tập thể, cá nhân đăng ký học tập và “làm theo” với nhiều nội dung phong phú và đa dạng, nhiều gương điển hình, mô hình ý nghĩa, phù hợp với thực tiễn, tạo sức lan tỏa lớn, tiêu biểu như: Mô hình “Mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động, hỗ trợ 50 trẻ mồ côi với số tiền cam kết ban đầu gần 600 triệu đồng; Mô hình “Em nuôi của Đoàn” do Ban Thường vụ  Huyện đoàn phát động, đỡ đầu 42 em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện; Chương trình “Bữa cơm nghĩa tình” do Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bệnh viện đa khoa huyện phối hợp tổ chức hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn đang trực tiếp điều trị tại Bệnh viện... Trong 3 năm qua, đã có hàng trăm sáng kiến được ghi nhận và áp dụng hiệu quả ; toàn huyện có 3.051 gương điển hình, mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được vinh danh, biểu dương, khen thưởng.

Chương trình “Bữa cơm nghĩa tình” tại Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Huyện. Kinh tế phát triển, chính trị ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện Đức Thọ đạt 60,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,58%; phong trào xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn huyện có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thị trấn Đức Thọ đạt 8/9 tiêu chí đô thị văn minh. Hỗ trợ xây dựng150 nhà kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền trên 15 tỷ đồng; thành lập Quỹ Khuyến học với số tiền trên 5,3 tỷ đồng tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên khó khăn có cơ hội tiếp tục được học tập...

Bên cạnh kết quả đạt được, một số cấp ủy địa phương có lúc chưa tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác ở một số nơi còn hình thức, chưa thực sự hiệu quả, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa rõ nét; việc bồi dưỡng, xây dựng các gương điển hình ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm...

Thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác trọng tâm hằng năm của  các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp; lấy kết quả thực hiện làm một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng hằng năm. Trước mắt, tập trung thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”. Chú trọng phát hiện, biểu  dương những nhân tố tiêu biểu; những mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận và tổ chức sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                       Phan Thị Thanh Tâm (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ)

Tag:

File đính kèm