Sign In

Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai nhiệm vụ năm 2024

22:01 13/01/2024
Ngày 12/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu với tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Hiện nay 100% các  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở được tiếp nhận và nhập cơ sở dữ liệu trên phần mềm điện tử, đẩy mạnh dịch vụ công lên mức độ 3, mức độ 4. Năm 2023, sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 10 huyện, thị xã, thành phố. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát phương án kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025. Tham mưu trình UBND tỉnh 14 hồ sơ xin chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở với diện tích 27,87 héc-ta; 40 hồ sơ thông báo thu hồi đất với diện tích 24,73 héc-ta; 24 hồ sơ quyết định thu hồi đất với diện tích 14,42 héc-ta; 86 hồ sơ giao đất, cho thuê đất với diện tích 785,87 héc-ta. Góp ý kiến về môi trường  đối với 198 dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh. 

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2024, sở tích cực tham  mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài nguyên, môi trường phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bảo đảm các nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện thống kê đất đai và kiểm kê đất đai năm 2024. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường theo kế hoạch năm 2024 và đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu trong năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường; bám sát định hướng tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; triển khai cải cách đồng bộ về hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, chuyển đổi số dữ liệu tài nguyên và môi trường; tham mưu thực hiện tốt các chương trình làm việc 6 tháng đầu năm và cả năm 2024 của tỉnh, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường…
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua Cụm thi đua các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khen thưởng.
Nguồn: https://baohungyen.vn

Tag:

File đính kèm