Sign In

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh: Hội thảo nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên

09:01 28/03/2024
Ngày 27/3, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đáp ứng tiêu chí xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư”.

Các đại biểu tham gia hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung như: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đáp ứng tiêu chí xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11; các nhóm giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đáp ứng yêu cầu, tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh góp phần xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11…
Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội thảo đã làm rõ, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của nhà trường về các mặt công tác trong giai đoạn hiện nay; đồng thời đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ, viên chức của nhà trường nói chung, đội ngũ giảng viên nói riêng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường…
Nguồn: https://baohungyen.vn

Tag:

File đính kèm