Sign In

Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành

15:07 29/03/2024
Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu các nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành gồm: Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/1/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
Luật Thanh tra năm 2022 gồm 8 chương, 118 điều. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những hiệu quả đạt được của Luật Thanh tra năm 2010, Luật Thanh tra năm 2022 đã có những điều chỉnh, bổ sung nhằm đưa hoạt động thanh tra sát với thực tế và đạt hiệu quả hơn, đặc biệt là các quy định về phạm vi điều chỉnh; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chức năng thanh tra; hoạt động thanh tra; công tác kết luận thanh tra; phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan chức năng…
Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu cùng thảo luận làm rõ quy định về chức năng của cơ quan thanh tra; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành thanh tra; quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động thanh tra; xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra...
Nguồn: https://baohungyen.vn

Tag:

File đính kèm