Sign In

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

15:13 27/12/2023
Ngày 27/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên.
Năm 2023, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát; trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 cơ bản phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch; nghiêm túc triển khai, tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quy định, hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.
Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức đảng và 323.979 đảng viên; UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng và 9.246 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với 34.039 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 423 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 18.130 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng và 6.302 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị; vi phạm điều đảng viên không được làm...
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích các kết quả đạt được và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp tích cực tham mưu cấp ủy xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024; tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh:  Năm 2024, chủ trương của Đảng là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, hướng dẫn để UBKT các cấp hoàn thành nhiệm vụ được giao. UBKT các cấp làm tốt vai trò tham mưu, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với quy định của Đảng và điều kiện thực tiễn; tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương; tích cực tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024; tăng cường kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa UBKT các cấp và các cơ quan chức năng liên quan; nâng cao hơn nữa vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, khách quan, công tâm...
Nguồn: https://baohungyen.vn

Tag:

File đính kèm