Sign In

Huyện Tân Hiệp tăng cường vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

00:00 04/12/2023
​Năm 2023, hội viên, nông dân huyện Tân Hiệp tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp hội và địa phương phát động, từng bước thể hiện rõ vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của huyện; đời sống của nông dân từng bước cải thiện, số hộ khá, giàu ngày càng tăng, giảm dần hộ nghèo.

4-12-23 _ce1369a7e4722cce2337a1cb850b8b2a.jpg

Đồng chí Đinh Xuân Phương, Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp (thứ hai từ trái sang), khảo sát mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn huyện. 

 

Hội Nông dân huyện và cơ sở đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thi đua công tác hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các hoạt động hội và phong trào nông dân tiếp tục được phát triển; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội được quan tâm. Việc xây dựng các dự án, mô hình kinh tế tổng hợp, vận động gây quỹ hỗ trợ nông dân và hỗ trợ hội viên, nông dân vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương, tỉnh, huyện, xã để phục vụ sản xuất ngày càng hiệu quả. Từ đó, đã thu hút tập hợp nông dân vào tổ chức hội.

Nông dân trong huyện luôn năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, tiếp thu và ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng lên. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, thu hút sự đồng tình tham gia của đông đảo hội viên, nông dân. 

Đầu năm 2023, huyện có 15.236 hội viên. Trong năm đã phát triển hội viên mới 1.081/975 hội viên, đạt gần 111% chỉ tiêu Hội Nông dân tỉnh giao. Công tác đào tạo hàng năm luôn được Ban Thường vụ Hội quan tâm. Năm 2023 đã mở 1 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội tại huyện. kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội mở 1 lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho 66 đồng chí tổ trưởng tổ vay vốn. Phối hợp Phòng Nông nghiệp và các doanh nghiệp tổ chức 6 cuộc hội thảo, trình diễn mô hình nhân giống lúa cấp xác nhận, trồng rau màu, nuôi trồng thủy sản; sử dụng các chế phẩm sinh học; tổ chức 29 cuộc tập huấn các loại hình có 1.097 lượt nông dân tham dự.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển. Những mô hình sản xuất mới đã được nông dân sáng tạo, mạnh dạn đưa vào sản xuất và nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả, đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Chỉ đạo thực hiện tốt việc hướng dẫn, phát động đăng ký phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong hội viên, nông dân. Qua kiểm tra, 11/11 cơ sở hội đã bình xét phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2023. Kết quả bình xét đạt 9.401 hộ, cấp cơ sở 7.966 hộ, cấp huyện 1.155 hộ, cấp tỉnh 268 hộ và Trung ương 12 hộ. Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cơ sở hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp, hỗ trợ vật tư (cây, con giống), lương thực... trị giá trên 35 triệu đồng; kịp thời hỗ trợ cho 10 hội viên, nông dân gặp khó khăn.

Hội Nông dân huyện đã phối hợp triển khai cho nông dân nhiều chương trình, dự án, như Quyết định 55 và 68 của Chính phủ hỗ trợ tổn thất sau thu hoạch, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Hiện toàn huyện có 15.167 máy móc các loại phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó có 925 máy cày, xới; 430 máy gặt đập liên hợp; 411 máy sấy lúa; 6668 máy phun thuốc bảo vệ thực vật; 988 dàn phun thuốc bảo vệ thực vật; 2790 máy phun phân sạ lúa; 636 mô tơ điện; 241 công cụ sạ hàng; 6 máy cấy; 51 máy sạ hàng; 3 máy cuôm rơm và hàng ngàn máy bơm nước các loại. 

Đồng thời, tổ chức hướng dẫn cho hàng trăm nông dân sử dụng và truy cập mạng Internet để khai thác thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh. Qua đó, giúp nông dân nắm bắt thông tin về khoa học kỹ thuật, thị trường, quảng bá, giới thiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, góp phần tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống cho nông dân. Hội phối hợp liên kết bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm được 10 cánh đồng với diện tích 10.000 ha. Phối hợp với các ngành liên quan tích cực củng cố và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao mức sống người dân ở nông thôn. Hiện nay toàn huyện có 62 hợp tác xã, trong đó có 3 hợp tác xãdo nông dân thành lập các năm 2015, 2017 và 2019, hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Năm 2024, các cấp hội nông dân trong huyện phấn đấu phát triển mới 1.000 hội viên trở lên; có 100 chi hội xây dựng được quỹ hoạt động của hội và phấn đấu mỗi cơ sở hội có quỹ hoạt động từ 20 triệu đồng trở lên. Xây dựng mới hoặc củng cố ít nhất 1 hợp tác xã tham gia liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo hướng chuỗi giá trị; xây dựng từ 3-4 chi hội và 11 tổ hội nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu và hiệu quả. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, hội viên, nông dân; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp công sức, tiền của thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn. Tham gia xây dựng và duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng nông thôn. Mỗi cơ sở hội phải xây dựng được công trình và phần việc mang tên hội tham gia xây dựng nông thôn mới và mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường đạt chỉ tiêu giao. Duy trì hoạt động “Tự quản về an ninh trật tự" tại 11/11 cở sở hội...

Nguyễn Kiều Thu

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Hiệp

Tag:

File đính kèm