Sign In

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

00:00 15/02/2024

Ngày 15/2/2024, tại thành phố Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn. Qua đó, xây dựng kế hoạch trồng, chăm sóc cây xanh, bồn hoa, cây cảnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. 

Ban Biên tập

Tag:

File đính kèm