Sign In

Kiên Giang đáp ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

00:00 15/02/2024

Trong năm 2023, tỉnh Kiên Giang đã giải quyết việc làm cho gần 37.000 lượt lao động trong và ngoài tỉnh, vượt kế hoạch được giao 105,3%. Trong đó, lao động qua đào tạo đạt gần 25.000 người, với chuyên môn từ sơ cấp đến cao đẳng, qua đó đáp ứng cơ bản nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ban Biên tập

Tag:

File đính kèm