Sign In

Kiên Giang đón hơn 1,9 triệu lượt khách trong hai tháng đầu năm 2024

00:00 21/02/2024

Trong 2 tháng đầu năm 2024, Kiên Giang ước đón 1.951.800 lượt khách du lịch (tăng 79,6% so với cùng kỳ, đạt 21,2% kế hoạch năm), trong đó khách quốc tế 215.291 lượt (tăng 104,8% so với cùng kỳ, đạt 31,7% kế hoạch năm); tổng thu đạt 5.232 tỷ đồng (tăng 88,7% so với cùng kỳ, đạt 26,2% kế hoạch năm).

Ban Biên tập

Tag:

File đính kèm