Sign In

Đảng bộ huyện Gò Quao tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

00:00 11/11/2023
​Đại hội Đảng bộ huyện Gò Quao lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã xác định 3 khâu đột phá để tập trung thực hiện; trong đó “Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện" là khâu đột phá được cấp ủy, chính quyền trong huyện tập trung thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng.​

11-11-23 fazmbv.jpg

Thường trực Huyện uỷ và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Gò Quao khen thưởng các học viên lớp sơ cấp chính trị năm 2023 có thành tích xuất sắc trong học tập.


Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/HU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025; trong đó, xác định mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện. Qua 2,5 năm thực hiện, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa 374 lượt cán bộ đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, gồm: Thạc sĩ 8 đồng chí, đại học 95 đồng chí, bác sĩ 2 đồng chí, bác sĩ chuyên khoa I 4 đồng chí; đào tạo lý luận chính trị, gồm: Cao cấp 36 đồng chí, trung cấp 174 đồng chí, sơ cấp 61 đồng chí. Đồng thời, đã đưa và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới được 873 đồng chí.

Thông qua công tác đào tạo, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn trình độ đạt và vượt kế hoạch đề ra: 100% uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có trình độ đạt chuẩn (25,6% trình độ thạc sĩ); 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện có trình độ đạt chuẩn (11,18% trình độ thạc sĩ); 96,96% cán bộ chủ chốt xã, thị trấn đạt chuẩn; 99% công chức, 98% viên chức (ngành giáo dục) đạt chuẩn; 90,5% cán bộ chuyên trách và công chức xã, thị trấn đạt chuẩn (đại học).

Cùng với đào tạo về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, huyện đã quan tâm đào tạo kiến thức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã luân chuyển 8 cán bộ từ huyện về cơ sở và ngược lại. Hầu hết, cán bộ được luân chuyển đã phát huy năng lực, sở trường công tác, vận dụng kiến thức đã được đào tạo, kiến thức thực tiễn vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn theo chỉ tiêu Nghị quyết lần thứ XII Đảng bộ huyện là góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo. Vì thế, theo chúng tôi, các cấp ủy, chính quyền cần tập trung giải pháp từ nhiều phía để từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với nhóm giải pháp của cơ quan quản lý cán bộ

Ban Thường vụ Huyện uỷ, cấp uỷ đảng các cấp tiếp tục quán triệt nâng lên nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của học tập nâng cao trình độ kiến thức cho cấp uỷ đảng và cán bộ dự nguồn cấp uỷ đảng các cấp, đặc biệt là thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành. Thông qua đó, phải thật sự chuyển biến thành hành động cụ thể, phát động cho đội ngũ cán bộ, công chức nâng lên tinh thần học tập, ý thức tự giác tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Định kỳ rà soát, bổ sung kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định. Trong đào tạo, cần quan tâm đào tạo kiến thức tại các trường đào tạo và đào tạo thông qua luân chuyển để nâng cao trình độ thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức. Trong đào tạo kiến thức, cần tạo điều kiện và phân công tham gia các lớp tập trung để tiếp cận tri thức đầy đủ, hệ thống, không bị chi phối nhiều bởi công việc chuyên môn của đơn vị như tham gia học tại chức (hệ đào tạo vừa học, vừa làm), hệ đào tạo từ xa, trực tuyến.

Xây dựng cơ chế khuyến khích, chính sách động viên đội ngũ cán bộ, công chức tự học tập nâng cao trình độ, đặc biệt có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức tự học tập đạt chuẩn bằng cấp. Thường xuyên thăm hỏi, động viên về vật chất và tinh thần để đội ngũ cán bộ, công chứchoàn thành tốt nhiệm vụ học tập; đơn cử như cơ chế nâng bậc lương cho cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc trong học tập; chính sách động viên, hỗ trợ kinh phí hàng quý, hàng tháng từ các cơ quan có cán bộ, công chức đi học.

Quan tâm tiêu chuẩn về kiến thức thực tiễn, tham gia các lớp bồi dưỡng trong xem xét, bố trí, đề bạt cán bộ, công chức để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức phấn đấu. Tránh tình trạng, khi đã được bố trí, đề bạt thì không phát huy cao độ tinh thần trọng học tập, tự học tập nâng cao trình độ.

Đối với nhóm giải pháp từ cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức, viên chức cần nghiêm túc, tự giác, chủ động sắp xếp khi được tổ chức phân công tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức hay thực tiễn, xem đây là niềm vinh dự, là sự tin tưởng của tổ chức. Trong quá trình học tập, luân chuyển cần chấp hành và xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn để lĩnh hội kiến thức đầy đủ, chất lượng.

Xây dựng kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ được phân công để tự học một cách nghiêm túc hiệu quả. Để thực hiện tốt kế hoạch đào tạo và tự đào tạo, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần phải xây dựng ý chí quyết tâm cao, xây dựng động cơ đúng đắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành chương trình đạt hiệu quả cao. Định kỳ rà soát, đánh giá, kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch học tập, đặc biệt kiểm tra kiến thức được đào tạo để qua đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tự học tập đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đào tạo đội ngũ cán bộ công chức đạt chuẩn về trình độ kiến thức và thực tiễn là quá trình phối hợp chặt chẽ các khâu trong quy trình đào tạo giữa cơ quan quản lý đội ngũ cán bộ, công chức đến chính bản thân của người cán bộ, công chức. Trong quá trình thực hiện cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ý thức, sự quyết tâm học tập, tự học tập của đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Cơ quan quản lý cần thực hiện tốt hơn vấn đề khuyến khích, đặc biệt sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cả vật chất lẫn động viên tinh thần, tạo động lực quan trọng giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm học tập. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức sẽ góp phần tích cực cho công tác quán triệt, triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Nguyễn Hoàng Nam

Trung tâm Chính trị huyện Gò Quao


Tag:

File đính kèm