Sign In

Đảng bộ xã Thuận Hoà quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024

00:00 29/12/2023
​Năm 2023, Đảng bộ xã Thuận Hoà, huyện An Minh, đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, diện mạo nông thôn xã Thuận Hoà ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

29-12-23 vmzv_4f9fdf3491aa2fa8fca85dc68853b675.jpg

Mô hình sản xuất “Tôm - cua - lúa" ở xã Thuận Hoà, huyện An Minh.


Trong năm 2023, Đảng bộ xã Thuận Hoà đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn được 1.924,057 tỷ đồng, đạt 103,71% Nghị quyết, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nông nghiệp - thủy đạt 103,04%; công nghiệp đạt 100,88%; xây dựng đạt 107,28%. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được xã quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt. Đảng uỷ chỉ đạo các ngành, chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân duy trì, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong năm, đã xây dựng 9,5 km đường “ánh sáng nông thôn"; làm 37,9 km hàng rào cây xanh; trồng 1.700 cây hoa hoàng yến. Đồng thời, phối hợp với nhà máy nước dẫn nước sạch cho các hộ dân sinh hoạt, hiện nay hộ sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh toàn xã, chiếm 99,85%; triển khai xây dựng 39,7 km lộ giao thông nông thôn; vận động sửa chữa và bắc mới 3 cây cầu bê-tông với tổng số tiền 639.000.000 đồng. 

Công tác dạy và học được quan tâm thực hiện khá tốt. Đội ngũ giáo viên được tăng cường và chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công tác huy động trẻ đến trường từng cấp học đạt và vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng giảm. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện khá tốt. Trạm y tế xã được xây dựng mới khang trang, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám và điều trị bệnh cho người dân trên địa bàn; các chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên mức 4‰; trẻ em suy dinh dưỡng còn 7,9%. Tỷ lệ bao phủ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% dân số.

Các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công, gia đình chính sách được thực hiện tốt; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo điều kiện xác nhận hồ sơ giải quyết việc làm 890 lao động, đạt 101,13%, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,3% (Nghị quyết 1,6%), hộ cận nghèo chiếm 2,28%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác triển khai, quán triệt tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến quần chúng nhân dân từng lúc thiếu kịp thời. Sinh hoạt chi, tổ hội, các câu lạc bộ, tổ nhóm chưa thường xuyên, chất lượng chậm nâng lên. Công tác quản lý đoàn viên, hội viên đôi lúc thiếu chặt chẽ. Một vài tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được công nhận nhưng chưa thật sự bền vững; công tác quản lý đất công, hành lang an toàn giao thông từng lúc chưa chặt chẽ.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, Đảng uỷ xã Thuận Hoà đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng nâng cao chất lượng và khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của xã. Thực hiện tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn và ứng dụng thiết bị phục vụ sản xuất. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã. 

Hai là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Tranh thủ tối đa các nguồn vốn để đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, các dự án, công trình thủy lợi. Tiếp tục chỉ đạo quản lý chặt chẽ đất công trên địa bàn xã, tránh tình trạng cá nhân bao chiếm đất công. 

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học; đẩy mạnh chương trình kiên cố hóa trường lớp, xây dựng, sửa chữa các phòng học xuống cấp. Tiếp tục phát huy vai trò của Hội Khuyến học; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng. Quan tâm củng cố, nâng caochất lượng khám, điều trị bệnh ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, nhân rộng các mô hình thoát nghèo trong tổ chức đoàn, hội và nhân dân; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%.

Bốn là, thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, không để xảy ra điểm nóng và bị động trong mọi tình huống. Thực hiện công tác tuyển, chọn gọi thanh niên nhập ngũ đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ các bước, đúng luật, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống có hiệu quá các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn xã. Phát huy vai trò “Đội dân phòng", Tổ nhân dân tự quản 2 không (không phạm tội và không tệ nạn xã hội). 

Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong nội bộ Đảng và tầng lớp nhân dân. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn xã. 

Minh Hậu

Tag:

File đính kèm