Sign In

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

22:58 14/05/2024

 Sáng ngày 14-5-2024, tại Hội trường Ngọc Linh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023-2024. Đồng chí Dương Văn Trang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Quốc Huy, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thường trực và văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng ở cấp tỉnh và các tập thể, cá nhân được đề nghị Trung ương khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự về kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn tỉnh; thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn tỉnh; trao đổi về những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực tiễn triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; đề xuất giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 24 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh trao Thư khen và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

 

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chuyên đề năm 2023 của tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững". Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW; tăng cường giáo dục, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lồng ghép nội dung Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2023 của tỉnh vào các bài giảng lý luận chính trị, giáo dục công dân cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên; nghiên cứu, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các khâu đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; các đồng chí cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên đã gương mẫu nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thực hiện nghiêm, hiệu quả quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, một số đơn vị chưa xác định nội dung cụ thể để tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo và nêu gương theo Bác. Một số đơn vị chưa xây dựng được mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa kịp thời phát hiện cá nhân điển hình từ quá trình lao động, sản xuất. Bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của một số đảng viên chưa sát với vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ được giao.Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo triển khai có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khoá, các Chuyên đề của tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW; tạo ý thức tự giác, thói quen tốt, việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và kế hoạch sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan gắn với các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khoá và các chuyên đề của tỉnh...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, thời gian tới, tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lục Thị Hoa

Tag:

File đính kèm