Sign In

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh: Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

13:28 02/03/2024
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng nhằm đảm bảo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nghị quyết Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ BĐBP xác định ba khâu đột phá: Công tác quản lý, bảo vệ biên giới; huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, cải cách hành chính, quân sự. Để thực hiện tốt các khâu đột phá nói trên, hằng năm nói chung và trong năm 2023 nói riêng, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, đồng thời cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.

Lực lượng BĐBP luôn tổ chức tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền ANBG. Ảnh: D.Đ.N

 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh lãnh đạo tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà tinh thần nội dung Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới gắn với việc quán triệt, học tập và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; chủ động phân loại, rà soát, đánh giá, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đại tá Lê Minh Chính- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, năm 2023 Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh tập trung vào nhiệm vụ đột phá. Trong đó, chú trọng vào tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, làm thật tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng về xây dựng chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác cán bộ; tập trung vào quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác xây dựng Đảng. Định kỳ hoặc đột xuất,  Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp làm việc với các đảng ủy, chi ủy cơ sở nắm bắt tình hình, xử lý giải quyết những vướng mắc khó khăn ngay tại cơ sở. Qua làm việc thì ban hành kết luận và giao cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Phòng Chính trị theo dõi, đôn đốc.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Đal tăng gia sản xuất. Ảnh: D.Đ.N

 

Các tổ chức đảng đều luôn duy trì thực hiện nghiêm chế độ, nề nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết; giải quyết tốt mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, bí thư và người chỉ huy, coi trọng xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kết luận, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế của Đảng bộ.

Năm 2024, ngoài việc tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp, kiện toàn nhân sự các cấp để phục vụ cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đoàn kết, thống nhất, mẫu mực để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đối với công tác xây dựng Đảng bộ, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh tích cực, chủ động quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết đại hội của Đảng các cấp; thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dương Đức Nhuận

Tag:

File đính kèm