Sign In

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tổng kết công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

20:24 17/01/2024

Ngày 17/01/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí  Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo và cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.  
1
Quang cảnh hội nghị.
Trong năm 2023, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, khối lượng công việc của các cơ quan, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tương đối nhiều, nhất là vừa tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vừa sơ, tổng kết nhiều chủ trương, quy định của trung ương theo yêu cầu và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cấp ủy trên từng lĩnh vực công tác....
 
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích làm rõ những khó khăn, hạn chế, đồng thời đề xuất những giải pháp tiếp tục nâng cao công tác tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong năm 2024. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An nhấn mạnh: Năm 2024 là năm tăng tốc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và là năm bắt đầu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra là rất lớn, với nhiều vấn đề về công tác xây dựng Đảng cần phải tập trung tham mưu giải quyết. Vì vậy để triển khai tốt công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các mặt công tác, đồng chí Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cần bám sát phương hướng, nhiệm vụ Tỉnh ủy đề ra và chương trình làm việc năm 2024 để chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các chủ trương, giải pháp lớn về công tác xây dựng Đảng;… 
11
Đồng chí Cao Thị Hòa An trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy năm 2023. 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy năm 2023.

Bá Vĩnh

Tag:

File đính kèm