Sign In

Hội thảo đề tài “Lịch sử ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2020”

08:27 28/03/2024

Sáng ngày 27/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội thảo khoa học đề tài “Lịch sử ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2020”.  Đồng chí Bùi Thanh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội thảo.

1
Quang cảnh buổi hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí nghiên cứu lịch sử tỉnh; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; các đồng chí trưởng phòng, nguyên Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban nghiên cứu biên soạn đề tài lịch sử.

Đề tài Lịch sử ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930 - 2020 được tiến hành biên soạn từ đầu năm 2023 trên cơ sở kế thừa từ cuốn sách “Truyền thống ngành Tuyên giáo Phú Yên 1930 - 2000” xuất bản năm 2003, đồng thời có sự nghiên cứu, tham khảo lịch sử Đảng bộ tỉnh từ năm 1930 đến năm 2000, lịch sử của các ban Đảng Tỉnh ủy từ năm 1930 - 2010, Lịch sử 80 năm ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010) và các nguồn tư liệu được công nhận tính chính xác và khoa học cho đến thời điểm hiện nay. Đề tài “Lịch sử ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2020” được biên soạn với 7 chương, có phần mở đầu, kết luận và phụ lục đã khái quát tương đối hệ thống những chặng đường xây dựng và trưởng thành của ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên; ghi đậm những đóng góp to lớn của cán bộ, công chức ngành tuyên giáo cùng với toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, đất nước và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tại hội thảo các đại biểu đã đánh giá cao cách thức, bố cục, tính đảng, tính khoa học và chất lượng bản thảo đề tài “Lịch sử ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930-2020”, đồng thời góp ý làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề, sự kiện, nhân vật lịch sử, một số nội dung cần  bổ sung làm nổi bật thêm…. Đây là những ý kiến tâm huyết, xác đáng để Ban biên tập, ban biên soạn tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo.


Hồng Thái

Tag:

File đính kèm