Sign In

Thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Đất Quảng lần thứ IV

08:28 07/03/2024

Ngày 06/3, UBND tỉnh có Quyết định số 478/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Đất Quảng lần thứ IV (2019-2023).