Sign In

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án công nghệ thông tin

09:23 12/03/2024

Chiều ngày 11.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan về dự án công nghệ thông tin (CNTT).

 

Các sở, ngành, đơn vị liên quan đề xuất nhiều phương án đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án CNTT. 

Theo báo cáo từ Sở TT&TT, thực hiện Quyết định số 1623 ngày 03/8/2023 về Phê duyệt danh mục nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, UBND tỉnh phê duyệt danh mục 19 cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành ưu tiên triển khai theo Nghị quyết số 17 12/7/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 33 ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Tổng số dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT (tiếp nhận mới năm 2024 và 2023 chuyển qua) là 17 dự án/nhiệm vụ. Trong đó, đã thẩm định 4 dự án gồm: Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nông nghiệp; thuê bao dịch vụ trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh từ năm 2023 đến năm 2026; phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam; số hoá Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Dự án đang thẩm định: 07 dự án; đang trình thống nhất chủ trương 6 dự án. 

Tại cuộc họp, các ngành có liên quan như: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế…đã trình bày các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như việc thẩm định hồ sơ dự án, cơ sở dữ liệu đặc thù chuyên ngành, kinh phí…

Theo ông Trương Thái Sơn – Trưởng Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông (Sở TT&TT), đối với công tác lập đề cương và dự toán chi tiết triển khai các CSDL chuyên ngành, các cơ quan, đơn vị cần chú trọng công tác khảo sát, xác định yêu cầu chức năng, tính năng của phần mềm dự kiến xây dựng nhằm đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế và tuân thủ hướng dẫn của Bộ ngành chủ quản. 

Hồ sơ cần đảm bảo chất lượng, đầy đủ các nội dung theo quy định (như có phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu, đề xuất cấp độ an toàn thông tin, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin). Trong đó, cần quan tâm, có giải pháp kết nối chia sẻ dữ liệu từ CSDL chuyên ngành với các hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành của tỉnh như IOC, Smart, Egov Quảng Nam…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các ngành, cơ quan có liên quan cần phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Các dự án đang thẩm định, trình thống nhất chủ trương cần phân tích, đánh giá nhu cầu đặc thù về quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu, các nội dung kế thừa, kết nối, đồng bộ dữ liệu với Kho dữ liệu của Bộ ngành chủ quản.

“Chủ trương là thuê dịch vụ công nghệ thông tin để thực hiện dự án. Các sở, ngành có liên quan phải chủ động, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ dự án, giải quyết vướng mắc liên quan, nhất là vấn đề tài chính. Riêng Sở TT & TT, hằng tháng thống kê tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành các lĩnh vực để UBND tỉnh kịp thời theo dõi, chỉ đạo” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh./.

Tác giả: THANH THÚY

Tag:

File đính kèm