Sign In

Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”

20:06 27/03/2024

Chiều ngày 26/3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”. Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

 

Điểm cầu Quảng Nam.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018 tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Để triển khai Luật này, ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án “Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”. Qua 5 năm triển khai thực hiện, các mục tiêu của Đề án đã hoàn thành, góp phần quan trọng vào củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và phát triển kinh tế biển, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về Luật CSB và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển.

Bộ Quốc phòng đã biên soạn, in ấn, phát hành 15.000 cuốn Luật Cảnh sát biển Việt Nam, 20.000 đề cương tài liệu, hơn 350.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật cùng nhiều tài liệu khác cấp phát cho các cơ quan, đơn vị đầu mối. Các địa phương ven biển đã duy trì hiệu quả hơn 1.200 tủ sách pháp luật với hơn 3.000 đầu sách, trong đó có Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Các bộ, ngành, tỉnh, thành cũng đã tổ chức gần 150 hội nghị tập huấn, tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 45.000 lượt người…

Cùng với đó, nhiều mô hình nổi bật, tạo hiệu quả cao, như: Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, các cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”, thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam… 

Luật CSBVN đã thực sự đi vào cuộc sống của Nhân dân; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, nhất là ngư dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định liên quan đến Luật CSBVN không ngừng được nâng lên, từng bước hạn chế, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa phương, tình hình vi phạm pháp luật trên biển của ngư dân, Nhân dân, nhất là vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác IUU, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy trên biển được kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm túc, góp phần quan trọng vào kết quả đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự an toàn biển, đảo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; động viên được ngư dân hăng hái vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển vững chắc; đồng thời đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về biển, đảo Việt Nam, tạo sự đồng thuận trong xã hội về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, gắn với sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

 

Tác giả: THU THỦY

Tag:

File đính kèm