Sign In

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ

16:22 27/03/2024

Chiều ngày 27/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương để họp bàn tiến độ triển khai Đề án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2024.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.

 

Giai đoạn 2022 – 2023, qua rà soát, toàn tỉnh có 46 công trình ghi công liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ cần cải tạo, nâng cấp. Số cầu vốn đầu tư hơn 93 tỷ đồng, trong đó: ngân sách tỉnh (TW, tỉnh, TP Đà Nẵng) hỗ trợ hơn 89 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 3,6 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2024 - 2026 có 62 công trình, với tổng nhu cầu vốn đầu tư hơn 131 tỷ đồng, trong đó: ngân sách tỉnh (TW, tỉnh, TP Đà Nẵng) 123,1 tỷ đồng; ngân sách huyện hơn 8,2 tỷ đồng. Hiện nay, đã phân bổ được 40 tỷ từ ngân sách tỉnh; Trung ương đã giao dự toán 13,5 tỷSở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã có văn bản đề nghị thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 10 tỷ đồng. 

Theo Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh đã phân bổ 40 tỷ từ nguồn ngân sách tỉnh cho 62 công trình. Trong đó, những công trình dưới 500 triệu được phân bổ tối thiểu 80% kinh phí; những công trình còn lại được phân bổ tối thiểu 30% kinh phí để tất cả được khởi công trong năm 2024. Tuy nhiên, hiện nay, tất cả 62 công trình được phê duyệt đầu tư trong năm 2024 vẫn chưa được các địa phương khởi công.

Giai đoạn 2024 - 2026, toàn tỉnh có 62 công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ cần nâng cấp, cải tạo; với tổng vốn đầu tư hơn 131 tỷ đồng.

 

Tại cuộc họp, các địa phương cũng kiến nghị một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án. Theo Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện tất cả các hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 và hoàn thành trước ngày 24 tháng 3 năm 2025, tuy nhiên thủ tục đầu tư phải tuân thủ quy định của Luật đầu tư công (các địa phương phải trình HĐND huyện, thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư), nên một số dự án triển khai chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Hầu hết các địa phương có kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ từ ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và Quyết toán hoàn thành đều phê duyệt nguồn vốn chung chung: Ngân sách tỉnh (cho cả 03 nguồn: ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và nguồn thành phố Đà Nẵng hỗ trợ) hoặc ghi nguồn vốn: Ngân sách trung ương như vậy là chưa đúng với tính chất nguồn vốn tại Quyết định giao dự toán của Bộ.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung, quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí năm 2024 để thực hiện đề án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để giải ngân các dự án thuộc đề án theo đúng quy định; xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện triển khai thi công và giải ngân vốn; thúc đẩy giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực lãng phí. Đối với các công trình chỉ định thầu phải hoàn thành trong tháng 4; đối với công trình mời thầu hoàn thành trong tháng 7/2024 để sớm triển khai thi công.

Đối với các dự án hoàn thành, kịp thời tổ chức nghiệm thu, lập thủ tục và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng kịp thời, hiệu quả; đồng thời chủ động bố trí phần ngân sách huyện đã cam kết để thanh toán dứt điểm dự án, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, góp phần đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công để thực hiện đề án. 

Tác giả: THÚY HẰNG

Tag:

File đính kèm