Sign In

UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2024

21:10 02/04/2024

Chiều nay 01/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến với các sở, ban, ngành, địa phương để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2024, bàn kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra cho năm 2024.