Sign In

Tập trung trí tuệ, trách nhiệm trong xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

16:49 11/04/2024

Đó là nhấn mạnh của Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tại phiên họp lần thứ nhất Tiểu Ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được tổ chức vào chiều nay 11/4.

 

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp thứ nhất vào chiều nay 11.4.

 

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo gồm: Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Văn kiện Đại hội; thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XXIII; Quyết định thành lập Tổ biên tập Văn kiện; Đề cương khái quát báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Kế hoạch xây dựng Văn kiện phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Chương trình làm việc của Tiểu Ban Văn kiện Đại hội XXIII.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, văn kiện là nội dung đặc biệt quan trọng để chuẩn bị Đại hội. Do đó, Tiểu ban Văn kiện cần quan tâm xây dựng các nội dung đảm bảo khoa học, kỹ lưỡng, nghiêm túc, chất lượng và đúng tiến độ. Trong đó, từng nội dung, chuyên đề cụ thể phải có khảo sát, đánh giá, căn cứ số liệu, cứ liệu, phản ánh đúng thực chất vấn đề nhưng phải đảm bảo tiến độ. Do đó, các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ giúp việc cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đầu tư, tham gia hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.