Sign In

Quế Sơn tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng

09:00 01/11/2023
Thời gian qua, các cấp ủy đảng ở huyện Quế Sơn đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát... nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện ủy Quế Sơn thường xuyên quan tâm tổ chức các hội thi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: PV
Huyện ủy Quế Sơn thường xuyên quan tâm tổ chức các hội thi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Quan tâm phát triển đảng viên

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quế Xuân 1 cho biết, những năm gần đây công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới được các cấp ủy đảng ở địa phương đặc biệt quan tâm nên đã có bước chuyển biến tích cực.

“Năm 2023, chỉ tiêu cấp trên giao đối với Đảng bộ xã Quế Xuân 1 là phát triển mới 7 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm nay, xã đã thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu. Hiện toàn Đảng bộ xã có tổng cộng 222 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc” - ông Tuấn cho biết.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, các cấp ủy đảng của Quế Sơn cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đặc biệt, phải tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, từ đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng...

Xác định việc tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua Huyện ủy Quế Sơn chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện công tác phát triển đảng viên.

Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung rà soát nguồn phát triển đảng viên. Từ đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục chính trị và phân công đảng viên giúp đỡ các quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Mới đây, tại cuộc làm việc với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng về công tác xây dựng Đảng và một số nội dung quan trọng khác, ông Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Huyện ủy Quế Sơn cho biết, thời gian qua huyện tích cực chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Về phát triển đảng viên, trong 9 tháng đầu năm nay Quế Sơn kết nạp 84/85 đảng viên, đạt 98,8% so với chỉ tiêu tỉnh giao cả năm. Tính đến ngày 30/9/2023, toàn Đảng bộ huyện có 53 tổ chức cơ sở đảng với 3.716 đảng viên.

Tập trung chỉnh đốn Đảng

Ông Đinh Nguyên Vũ cho hay, từ đầu năm 2023 đến nay các cấp ủy đảng của huyện Quế Sơn tập trung quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và ban hành các chương trình thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 khóa XIII.

Lãnh đạo Huyện ủy Quế Sơn tuyên dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: PV
Lãnh đạo Huyện ủy Quế Sơn tuyên dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: PV

Cạnh đó, hướng dẫn triển khai sâu rộng nhiều đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kịp thời tuyên dương những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác…

Đáng ghi nhận, thời gian qua các cấp ủy đảng ở Quế Sơn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Theo ông Đinh Nguyên Vũ, lãnh đạo Huyện ủy Quế Sơn thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2023.

Đồng thời, tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tính đến đầu tháng 10/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thành kiểm tra, giám sát được 6/7 cuộc và 11/13 đảng viên. Chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch khắc phục sau kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, chỉ đạo ủy ban kiểm tra (UBKT) từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của năm 2023. Tính đến đầu tháng 10 năm nay, UBKT Huyện ủy Quế Sơn đã tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng, 6 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và đang tiến hành kiểm tra 1 tổ chức đảng, 2 đảng viên.

Ngoài ra, hoàn thành kiểm tra 8 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng; hoàn thành giám sát chuyên đề đối với 5 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Tiếp nhận và tham mưu giải quyết 7 đơn tố cáo, khiếu nại.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2023, Quế Sơn thi hành kỷ luật 18 trường hợp vi phạm, gồm khiển trách 16 trường hợp và khai trừ ra khỏi đảng 2 trường hợp. Trong đó, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 4 trường hợp (khiển trách 2 trường hợp, khai trừ ra khỏi đảng 2 trường hợp) và cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thi hành kỷ luật 14 trường hợp khiển trách…

NHÃ PHƯƠNG

Tag:

File đính kèm