Sign In

Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp quốc gia

17:02 01/12/2023

Chiều nay 01/12, UBND tỉnh tổ chức Lễ tổng kết và Bế mạc Năm khởi nghiệp – Quảng Nam 2023. Năm khởi nghiệp Quảng Nam 2023 đã tạo nên sự kiện khoa học - kinh tế - xã hội tiêu biểu tỉnh, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế nhằm thực hiện các mục tiêu Đề án khởi nghiệp của Chính phủ và định hướng của tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại Lễ tổng kết, bế mạc.

Năm Khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 với chủ đề “Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp quốc gia” là hoạt động sáng tạo mang nhiều ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa; khơi dậy tinh thần khát vọng vươn lên trên nền tảng giá trị văn hóa của quê hương, định hình chiến lược phát triển Quảng Nam.

Hầu hết các nội dung Đề án đều hoàn thành, TechFest Quảng Nam 2023 vượt kế hoạch đề ra. Lần đầu tiên, các huyện tổ chức Ngày hội cấp huyện bài bản, mở ra hướng kiến tạo Hệ sinh thái khởi nghiệp cấp huyện năng động.

Năm 2023, Quảng Nam đăng cai tổ chức, chủ trì, đồng chủ trì các hội thảo, diễn đàn về khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia như: diễn đàn cấp cao về hệ sinh thái khởi nghiệp, diễn đàn quốc gia về du lịch,  hội thảo quốc gia về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, Diễn đàn quốc tế VietNam Startup 4.0 lần thứ IV- 2023…