Sign In

Thăng Bình tuyển dụng 143 chỉ tiêu viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

14:13 07/12/2023

Ngày 6/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình năm 2023 .

 

Ảnh minh họa

Theo đó, có 143 chỉ tiểu được tuyển dụng lần này. Trong đó: 27 chỉ tiêu giáo viên mầm non hạng III, 86 chỉ tiêu giáo viên tiểu học hạng III, 26 chỉ tiêu giáo viên trung học cơ sở hạng III, 2 chỉ tiêu thư viện hạng IV và 2 chỉ tiêu nhân viên thiết bị, thí nghiệm.

Hình thức tuyển dụng: xét tuyển. Trình tự, thủ tục tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TTBNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các nội dung theo Kế hoạch số 3329/KH-UBND ngày 20/11/2023 của UBND huyện Thăng Bình về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 và quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Kế hoạch đã được phê duyệt.

File đính kèm: Quyết định.

Tác giả: P.TH

Tag:

File đính kèm