Sign In

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng

16:24 03/04/2024
Chiều ngày 3/4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

 


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Hải An

 

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 3 tháng đầu năm 2024, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong đó, đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh. Nổi bật là tham mưu xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024; tiến hành tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tham mưu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy; xem xét, cho ý kiến, quyết định về những chủ trương lớn liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế; ban hành nhiều văn bản nhằm bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên các lĩnh vực; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 bảo đảm đúng theo Quy định và Hướng dẫn của Trung ương.

Bên cạnh đó, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu  Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời điều chỉnh cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau khi dừng thực hiện các mô hình thí điểm; ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng theo Kết luận số 35 của Bộ Chính trị; tham mưu triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; quan tâm thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân. Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội; vận động chăm lo, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...; phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tăng cường công tác hóa giải ở cơ sở; phối hợp với lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội,...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao những kết quả mà các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã đạt được trong thời gian qua. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quý II-2024 và trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chủ động chuẩn bị có chất lượng nội dung trình tại các cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị Tỉnh ủy theo Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024; phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tốt các hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản Trung ương, của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, quy định của Đảng, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tập trung tham mưu triển khai chủ trương của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quyết định về thành lập các tiểu ban, các cơ quan chủ động trong việc tham mưu thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các văn bản, công việc trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến theo thẩm quyền.

Hải An

Tag:

File đính kèm