Sign In

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

19:58 19/02/2024
Sáng ngày 19/2, tại trụ sở các ban đảng Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị bất thường để tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến dự có đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

 


Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thiện Hải

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện. Qua đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đã được các cấp ủy thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy phải coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên.

Nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Công tác chuẩn bị nội dung trước và trong tổ chức đại hội nghiêm túc. Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, yêu cầu, cơ cấu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy đương nhiệm.

Nhìn chung, đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Tạo tiền đề quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW. Đồng thời đề xuất bổ sung một số nội dung vào dự thảo báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW. Đặc biệt rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức tốt đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế và lưu ý một số bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW. Nhất là việc quan tâm nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên có liên quan đến nhân sự đại hội. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc hoặc nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết để kịp thời giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc, ổn định tình hình trước khi tổ chức đại hội. Đồng thời đề nghị, sau hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh rà soát, đánh giá quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đặc biệt là các chức danh chủ chốt, chuyên trách của đảng ủy. Tập trung chỉ đạo ổn định tình hình một số tổ chức đảng sau tự phê bình và phê bình.

Thiện Hải

Tag:

File đính kèm