Sign In

Châu Thành: Cần chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa

17:11 10/04/2024
Sáng ngày 10/4, tại Hội trường UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Anh Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; bí thư đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

 


Đồng chí Phạm Anh Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI). Ảnh: Thạch Pích

 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 và Chương trình hành động số 37-CTr/TU của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành quan tâm và đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao đã góp phần xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, biểu hiện phô trương, lãng phí. Môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị, gia đình từng bước được xây dựng, đồng thời xây dựng con người phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống, tập quán tốt đẹp của các dân tộc được phát huy, góp phần to lớn vào việc xây dựng con người ngày càng phát triển toàn diện, cổ vũ nhân dân thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được quan tâm đầu tư; các hoạt động hội thi, hội diễn được tổ chức hằng năm đang từng bước trở thành hoạt động truyền thống, thường xuyên của từng địa phương vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Công tác xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao cũng có những chuyển biến rõ rệt; có nhiều câu lạc bộ, sân tập thể thao do nhân dân tự xây dựng và đưa vào sử dụng. Hằng năm, toàn huyện có trên 98% hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến và các giải pháp ở các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, cũng như Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Minh - Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng cần quan tâm, có chính sách đầu tư để phát triển văn hóa; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa; có chế độ đãi ngộ tài năng trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương, Chương trình hành động số 37-CTr/TU của Tỉnh ủy…

Dịp này, UBND huyện Châu Thành tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thạch Pích

Tag:

File đính kèm