Sign In

Liên kết phát triển 4.000 ha dừa hữu cơ phục vụ chế biến xuất khẩu

00:00 05/01/2024
Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang là một trong những địa phương có tiềm năng lớn về phát triển các vùng chuyên canh dừa, tạo giá trị nông sản hàng hóa lớn, giải quyết việc làm và thu nhập cho nông dân, góp phần giảm nghèo nông thôn.

Toàn huyện Chợ Gạo có gần 7.700 ha dừa, trong đó, có trên 6.500 ha dừa đang cho trái. Thời gian qua, nhờ ứng dụng khoa học - công nghệ đã giúp tăng năng suất dừa từ 22 tấn/ha/năm trước đây lên 24 tấn/ha/năm thời điểm hiện tại. Huyện đã có 10 ha dừa sản xuất theo tiêu chí GlobalGAP, 20 ha sản xuất theo tiêu chí GlobalGAP.

Nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh cây dừa trong nền nông nghiệp hàng hóa, Đảng bộ huyện Chợ Gạo đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 01/12/2021 về lãnh đạo phát triển vùng chuyên canh dừa đến năm 2025 và các năm tiếp theo với định hướng phát triển dừa theo quy mô tập trung, chuyển đổi tư duy và tập quán canh tác truyền thống sang trồng dừa hữu cơ xuất khẩu. Huyện phấn đấu đến năm 2025 có 4.000 ha dừa sản xuất hữu cơ liên kết với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu.

Huyện Chợ Gạo quy hoạch vùng trồng chuyên canh, chuyển giao kỹ thuật nhằm tăng năng suất, sản lượng, chất lượng và thu nhập cho nông dân; tổ chức lại sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị... Tiến tới, xây dựng mã vùng trồng, nhãn hiệu hàng hóa cho trái dừa hữu cơ Chợ Gạo và thúc đẩy ngành dừa phát triển bền vững. Đồng thời, huyện đã thành lập Ban Quản lý Đề án phát triển cây dừa đến năm 2025 ở huyện và các xã trọng điểm trên địa bàn.

Để phát triển vùng trồng dừa hữu cơ, các hợp tác xã trên địa bàn huyện Chợ Gạo đóng vai trò quan trọng trong chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa nông dân và doanh nghiệp; đặc biệt phát huy vai trò đầu mối tổ chức sản xuất dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ cho thành viên và cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp.

Trong năm 2023, huyện Chợ Gạo đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghiệp thực phẩm Thabico có trụ sở tại xã Bình Ninh triển khai hướng dẫn nông dân quy trình trồng và chứng nhận dừa hữu cơ tại 03 xã trọng điểm: Hòa Định, Xuân Đông, Bình Ninh trên diện tích 300 ha.

Công ty Cổ phần Công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang còn đầu tư nhà máy chế biến trái cây và các sản phẩm từ trái dừa tại xã Bình Ninh, công suất chế biến 300.000 trái dừa/ngày đêm, sẵn sàng liên kết với các hợp tác xã nông nghiệp trong khu vực bao tiêu dừa hữu cơ cho nông dân.

Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chợ Gạo phối hợp cùng các địa phương tổ chức 85 cuộc tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác dừa hữu cơ cho nông dân vùng chuyên canh về các nội dung trọng tâm như: lợi ích, yêu cầu và quy trình trồng dừa hữu cơ...

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo đánh giá, việc chuyển giao kỹ thuật trồng dừa hữu cơ là một bước đi mới của địa phương nhằm phát huy tiềm lực đất đai, lao động và thế mạnh vùng chuyên canh dừa. Từ đây, mở ra hướng phát triển bền vững đối với vùng trồng dừa có lợi thế cạnh tranh của huyện Chợ Gạo, giúp nông dân tăng thu nhập, ổn định và nâng cao mức sống.

Xã Bình Ninh có tổng diện tích dừa trên 850 ha, lớn nhất huyện Chợ Gạo. Thích hợp với thổ nhưỡng, dễ trồng, chăm sóc, chi phí thấp là những ưu điểm của cây dừa trên vùng đất Bình Ninh. Trên địa bàn xã có doanh nghiệp Thabico chuyên chế biến dừa xuất khẩu cùng mạng lưới 16 cơ sở thu mua, sơ chế sản phẩm từ trái dừa góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm của nông dân.

Để phát huy tiềm năng kinh tế lớn này, Bình Ninh đã quy hoạch vùng trồng, đầu tư chuyển giao khoa học - kỹ thuật thâm canh cho nông dân, định hướng sản xuất theo quy trình GAP hoặc hữu cơ nhằm nâng chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Đồng thời, gắn với doanh nghiệp Thabico liên kết tiêu thụ, giải quyết đầu ra cho nông sản hàng hóa, tiến tới hình thành chuỗi giá trị và góp phần thúc đẩy ngành dừa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Trong năm 2023, xã tranh thủ các ngành hữu quan hỗ trợ tổ chức 13 cuộc tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng dừa hữu cơ cho 100% hộ nông dân trồng dừa trên địa bàn. Bình Ninh phấn đấu đến năm 2025, mở rộng diện tích dừa lên trên 900 ha, trong đó có khoảng 500 ha dừa hữu cơ.

Hợp tác xã nông nghiệp Bình Ninh (xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo) đang phát huy vai trò tập hợp nông dân xây dựng vùng chuyên canh dừa hữu cơ rộng hàng trăm ha, hướng dẫn bà con vùng trồng dừa phải sử dụng phân và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học trong danh mục được phép, ghi chép nhật ký canh tác, không sử dụng các chất bị cấm và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch... Mặt khác, kết nối Công ty Cổ phần công nghiệp thực phẩm Thabico giải quyết đầu ra cho nông sản hàng hóa chất lượng chế biến xuất khẩu.

Mộng Tuyết

Tag:

File đính kèm