Sign In

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024): Tiền Giang chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng

00:00 10/02/2024
Theo Tỉnh ủy Tiền Giang, tỉnh hiện có 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (11 đảng bộ cấp huyện; 1 Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 3 đảng bộ Lực lượng vũ trang gồm Công an, Quân sự, Biên phòng). Toàn tỉnh có 493 chi bộ cơ sở, 289 đảng bộ cơ sở với trên 51.800 đảng viên. Nhằm tạo sự đồng thuận từ cơ sở để góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.


Một buổi sinh hoạt chi bộ tại ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo. 

Thực hiện Kết luận số 18-KT/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên tỉnh Tiền Giang đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây được xác định là một trong những biện pháp để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Qua đó, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt chế độ, lịch sinh hoạt, tích cực tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết của chi bộ, nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng tình đoàn kết thống nhất trong chi bộ, tạo sự đồng thuận từ cơ sở để góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị,...

Tại một cuộc sinh hoạt Chi bộ ấp Hòa Quới, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, ngoài nội dung quy định thông báo tình hình thời sự, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng cùng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chi ủy Chi bộ ấp Hòa Quới đã dành phần lớn thời gian sinh hoạt những vấn đề mang tính thiết thực, gần gũi với đời sống người dân như: phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm vệ sinh môi trường; tình hình an ninh trật tự… Sau đó, các đảng viên tham gia thảo luận, bàn bạc, góp ý kiến để đi đến thống nhất, triển khai thực hiện. Một trong những nội dung quan trọng nhất là chi bộ triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Những việc cần thông báo cho dân biết; những việc đưa ra Nhân dân bàn và trực tiếp quyết định; những việc Nhân dân kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ và rõ ràng hơn… Từ đó giúp người dân trong ấp càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của chi bộ nói chung và trách nhiệm của các đảng viên nói riêng.

Nét nổi bật trong hoạt động nâng chất sinh hoạt chi bộ đảng ở tỉnh Tiền Giang thể hiện rõ qua việc các chi ủy chi bộ chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp, quy trình tổ chức buổi sinh hoạt theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Nhiều chi bộ có sáng kiến, cách làm mới để đưa thông tin đến đảng viên kịp thời, giúp đảng viên học tập nghị quyết, chỉ thị cũng như nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng cùng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thế Hợp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông chia sẻ: Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy họp để thống nhất nội dung, chương trình, dự thảo báo cáo và phân công các đồng chí trong cấp ủy chi bộ đảm nhiệm từng phần việc được giao. Nội dung sinh hoạt của chi bộ bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, gắn với thực tế của địa phương; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm trên địa bàn. Ngoài sinh hoạt định kỳ, các chi bộ còn lựa chọn các vấn đề thời sự, liên quan trực tiếp đến địa phương để tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, các phong trào khi triển khai đều được Nhân dân trong xã đồng tình hưởng ứng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân trong xã nói riêng cũng như huyện Gò Công Đông nói chung.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở tỉnh ngày càng được nâng lên, số lượng đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt từ 95, 19; thời gian sinh hoạt bình quân đạt 2 giờ/lần sinh hoạt, kể cả các buổi sinh hoạt đột xuất.

Các ý kiến tập trung vào vấn đề công tác trọng tâm về tổ chức, cán bộ; công tác tư tưởng; vấn đề liên quan đến đời sống của đảng viên, Nhân dân được chi bộ thảo luận kỹ, sôi nổi. Hầu hết các chi bộ đều có sổ ghi biên bản sinh hoạt cùng nghị quyết chi bộ, biên bản sinh hoạt chi bộ được ghi chép đầy đủ các nội dung kỳ họp đề cập... Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong đảng viên, đặc biệt đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thể hiện trách nhiệm nêu gương, tự nhận hạn chế để sửa chữa, xây dựng chi bộ đoàn kết, vững mạnh.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Công văn số 1044-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về "Hướng dẫn chương trình, nội dung sinh hoạt Chi bộ" nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng trong việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cấp ủy, chi bộ tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng. Chi ủy cần xác định, chọn những việc cụ thể cần thiết liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp giải quyết. Mỗi quý tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề được lựa chọn phù hợp, sát với tình hình của cơ quan, đơn vị. Sinh hoạt chuyên đề sẽ tập trung trí tuệ tập thể, đề ra biện pháp lãnh đạo khắc phục sớm những mặt còn yếu kém, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng cũng như nâng cao chất lượng đảng viên…

Hữu Chí

Tag:

File đính kèm