Sign In

Thành phố Mỹ Tho tổng kết công tác phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023

00:00 07/03/2024
Ngày 05/3, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có ông Huỳnh Hữu Phúc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang; ông Trịnh Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Mỹ Tho; bà Lê Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho.


Các tập thể, cá nhân được BHXH tỉnh Tiền Giang khen thưởng.

Trong năm 2023, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - UBND thành phố Mỹ Tho có sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo các ngành liên quan của thành phố và các phường, xã thực hiện công tác phát triển số người tham gia BHXH, BHYT; thực hiện các chỉ tiêu thi đua về bao phủ BHYT, thực hiện công tác BHYT toàn dân; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân tiếp cận kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển BHXH tự nguyện, BHYT…

Tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn thành phố Mỹ Tho có 207.717 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,9%, vượt 0,9% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Trên địa bàn thành phố có 37.489 người tham gia BHXH, trong đó có 35.458 người tham gia BHXH bắt buộc và 2.031 người tham gia BHXH tự nguyện, tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 30,2%, vượt 1,3% so chỉ tiêu UBND tỉnh giao…

Dịp này, BHXH tỉnh Tiền Giang tặng giấy khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023; tặng giấy khen cho 05 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024.

* Trước đó, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2023.


Thành ủy Mỹ Tho tặng giấy khen cho các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
tiêu biểu năm 2023.

Trong năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ thành phố được đẩy mạnh. Các tổ chức cơ sở Đảng từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo và nội dung hoạt động. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy tốt năng lực lãnh đạo trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội gắn với thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Kết quả, năm 2023, Đảng bộ Thành phố Mỹ Tho có 66 cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 95,65% (trong đó có 13 cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 03 cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 4,35%. Kết quả đánh giá Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở: Có 268 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 97,45%, trong đó có 51 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 07 Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 3,62%. Có 6.341 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 97,64% (trong đó có 931 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 14,68%); có 139 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 2,14%.

Dịp này, Thành ủy Mỹ Tho tặng giấy khen cho 13 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023; tặng giấy khen cho 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2019 - 2023); tặng giấy khen cho 48 cá nhân đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2019 - 2023).

Thanh Tùng

Tag:

File đính kèm