Sign In

Đảng bộ huyện Cai Lậy đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

00:00 28/02/2024
​Xác định tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chính vì thế, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Cai Lậy đã chú trọng việc lựa chọn những nội dung phù hợp, sát tình hình thực tiễn địa ph...


Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác qua những việc làm thiết thực.

Trên cơ sở quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy đã xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ, đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần chủ động, sáng tạo, chọn khâu, chọn việc có trọng tâm, trọng điểm, tạo được điểm nhấn, tránh hình thức, nói và làm đi đôi với nhau. Trong đó, chú ý việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống người dân, những vấn đề dư luận trong Nhân dân quan tâm; mạnh dạn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Ông Nguyễn Văn Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Cai Lậy cho biết: "Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Cai Lậy đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc đúng theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị cũng như kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, mục đích của việc học tập và nêu gương Bác, thể hiện qua việc nội dung cam kết đúng thực chất, tạo chuyển biến tích cực về đạo đức, tác phong lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công".

Bên cạnh đó, các Chi - Đảng bộ cũng quan tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác hàng tháng, quý, năm để tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng hàng năm. Ngoài ra, cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Cai Lậy chú trọng việc phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Nhờ đó, thời gian qua, huyện Cai Lậy đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: tính đến cuối năm 2023, huyện đạt 7/25 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và sẽ phấn đấu hoàn thành 2 mục tiêu Nghị quyết trong năm 2024 là về thu ngân sách và kết nạp Đảng; huyện có 1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Qua đó, giúp huyện Cai Lậy thay đổi diện mạo quê hương theo hướng văn minh, hiện đại.

Bà Dương Thị Thanh Châu, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận cho biết: "Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, vấn đề quan trọng hàng đầu được Ban Chấp hành Đảng bộ xã chú trọng là việc xây dựng tốt tinh thần đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng trong Đảng bộ, trong Ban Chấp hành và trong Ban Thường vụ. Hàng năm, mỗi chi ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều xây dựng ít nhất là một mô hình, một việc làm điển hình gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình. Đến nay, xã đã có nhiều mô hình được xây dựng, nhiều phong trào được triển khai thực hiện có hiệu quả".


Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức.

Học tập phong cách làm việc vì Nhân dân của Bác, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên xây dựng cho mình phong cách, tác phong công tác gần dân, sát cơ sở để học dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân và có trách nhiệm với Nhân dân. Từ đó, cán bộ, đảng viên suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung với tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách". Điển hình để nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, Huyện ủy Cai Lậy triển khai kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp". Theo đó, cán bộ lãnh đạo chủ chốt thể hiện lập trường tư tưởng vững vàng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, sát thực tiễn, không ngừng tự học tập, tu dưỡng về nhân cách, đạo đức, lối sống để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Ông Nguyễn Văn Bằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cai Lậy cho biết: "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp một cách phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu, tự giác học trước, làm theo trước bằng những hành động, việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Cai Lậy tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh và thực hiện tốt phương châm "trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau" để làm tốt 3 nội dung trọng tâm "Học tập - Làm theo - Nêu gương". Qua đó, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hồng Linh

Tag:

File đính kèm