Sign In

Chi bộ Nội chính - Ngoại vụ, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

18:03 23/02/2024

CTTĐT - Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU ngày 30/6/2021 Tỉnh ủy Yên Bái về việc Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chiều ngày 23/2, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham gia sinh hoạt Chi bộ nơi công tác tại Chi bộ Nội Chính - Ngoại vụ, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ Nội chính - Ngoại vụ

Chi bộ Nội chính - Ngoại vụ gồm có 14 đảng viên, trong đó có 1 đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; 2 đồng chí là Lãnh đạo Văn phòng; có 04 đồng chí là Lãnh đạo cấp phòng và 07 đồng chí là chuyên viên khối chuyên viên tham mưu trực tuyến công tác tại 03 phòng, ban chuyên môn là: Phòng Nội chính, Phòng Ngoại vụ và Ban Tiếp công dân.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ Nội chính - Ngoại vụ đã đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024. ̣Thông tin tình hình thời sự; phổ biến quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, những vấn đề có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Văn phòng UBND tỉnh tới các Đảng viên trong chi bộ.

Trong thời gian qua, Chi bộ Nội Chính - Ngoại Vụ đã duy trì sinh hoạt trên nền tảng sổ tay đảng viên điện tử với 100% đảng viên sử dụng.

Trong tháng 01 và 02/2024, các đảng viên của Chi bộ đã tham mưu ban hành trên 730 văn bản. Lĩnh vực Nội chính, đã tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; công tác thanh tra, tư pháp; cải cách hành chính, cải cách TTHC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng. Tham mưu ban hành văn bản lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về củng cố quốc phòng, an ninh, tổ chức Lễ giao quân đầu năm 2024; công tác dân tộc, tôn giáo và quản lý nhà nước về Hội; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm công tác an ninh nội bộ và bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với Lĩnh vực Ngoại vụ: Đã tham mưu triển khai các văn bản về công tác đối ngoại, công tác ngoại giao kinh tế, công tác ký kết thỏa thuận quốc tế; các hoạt động hợp tác với các địa phương nước ngoài truyền thống…

Trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, cán bộ, đảng viên Chi bộ đã tham gia tổ chức tiếp thường xuyên 41 lượt công dân, với 58 người, phục vụ, tham mưu, tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh 21 lượt công dân, với 39 người; tiếp nhận 204 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý là 190 đơn.

Về nhiệm vụ tháng 3/2024, Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, quan hệ công tác, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tham gia ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ

Tham gia ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi bộ cho buổi sinh hoạt. Đồng chí cũng đồng tình nhất trí với các nội dung chương trình của Chi bộ theo yêu cầu cấp trên đề ra. Cùng với Đảng viên trong chi bộ đồng chí Trần Huy Tuấn cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của người Đảng viên, trước mắt đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu trong bản kiểm điểm năm 2023, tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Minh Đức tham gia ý kiến tại buổi sinh hoạt Chi bộ

    Tiến Lập

    Tag:

    File đính kèm