Sign In

Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX: Thảo luận tại Hội trường và thông qua một số nghị quyết

13:41 07/12/2023

CTTĐT - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khoá XIX, trong phiên họp sáng nay 7/12, các đại biểu tiến hành thảo luận tại Hội trường đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và thông qua một số nghị quyết.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh kết luận thảo luận tại hội trường

Trên 50 ý kiến tham gia thảo luận tại Tổ

Trước khi bước vào phiên thảo luận tại hội trường, Kỳ họp đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ với trên 50 ý kiến tham gia thảo luận. Qua thảo luận, đa số các ý kiến đều nhất trí với những đánh giá, nhận định như trong các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp, được chuần bị đầy đủ, công phu, kỹ lưỡng và có chất lượng. Nhiều đại biểu tham gia sâu, có chất lượng vào các nội dung trình Kỳ họp.

12 ý kiến tham gia thảo luận tại Hội trường

Trong phiên thảo luận tại Hội trường, đã có 12 ý kiến thảo luận tập trung phân tích sâu sắc và toàn diện những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đồng thời thảo luận sâu về thu ngân sách, chuyển đổi số, hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố...

Đại biểu Ngô Việt Hưng tham gia thảo luận tại Hội trường

Đại diện các sở, ngành, địa phương đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, những vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các công trình trọng điểm; các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024; giải pháp tăng cường quản lý thu chi ngân sách nhà nước, chống thất thu trên địa bàn tỉnh năm 2023, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đặc biệt là thu từ tiền thu sử dụng đất; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bảo đảm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đoàn Hữu Phung thảo luận về việc thực hiện các dự án đầu tư 

Các sở, ngành, địa phương cũng thảo luận các nội dung liên quan đến kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân việc triển khai thực hiện vốn sự nghiệp đạt thấp, đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bảo đảm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; những kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác chuyển đổi số, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua, đặc biệt là đối tượng thanh niên và học sinh; các giải pháp để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới; hiệu quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế tập thể...

Các đại biểu biểu quyết bằng máy tính bảng thông qua nghị quyết kỳ họp

Thông qua 27 nghị quyết

Kết thúc phiên thảo luận tại hội trường, Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết, gồm:

(1) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

(2) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án phát triển nông nghiệp bền vững và giảm nghèo thông qua quản lý tốt hơn nguồn nước tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, sử dụng Quỹ đặc biệt hợp tác Mê Công - Lan Thương.

(3) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nút giao IC13 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

(4) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trung Tâm, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ.

(5) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái.

(6) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Tỉnh ủy và các Ban Đảng tỉnh Yên Bái.

(7) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hội trường, nhà làm việc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

(8) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tỉnh Yên Bái.

(9) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với Tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu), tỉnh Yên Bái.

(10) Nghị quyết việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối Quốc lộ 32C với Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, tỉnh Yên Bái.

(11) Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

(12) Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh.

(13) Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

(14) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2022/NQHĐND ngày 30/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 tỉnh Yên Bái.

(15) Nghị quyết về việc hủy bỏ danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết thông qua quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(16) Nghị quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/2019/NĐ-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2019 và số 13/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

(17) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2024; danh mục các hộ gia đình, cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

(18) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

(19) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

(20) Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 70/2021/NQHĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2022 - 2025.

(21) Nghị quyết về bổ sung dự toán thu chi ngân sách cấp tỉnh khoản tiền viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài (đợt 2 năm 2023).

(22) Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc các chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(23) Nghị quyết quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(24) Nghị quyết thống nhất quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(25) Nghị quyết về việc giao biên chế công chức hành chính; biên chế các Hội có tính chất đặc thù; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; khoán số lượng hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP năm 2024.

(26) Nghị quyết quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc kiêm nhiệm chức danh; mức phụ cấp, hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(27) Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chiều nay, Kỳ họp tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục cập nhật các nội dung về Kỳ họp.

Nguyễn Hiên - Thu Nga - Tiến Lập

Tag:

File đính kèm