Sign In

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

TỔNG BÍ THƯ

Gửi câu hỏi thành công

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

12:30 26/12/2023
(ĐCSVN) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, tích cực hội nhập, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với bảo vệ môi trường.

leftcenterrightdel
 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 khai mạc trọng thể sáng 26/12.

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức khai mạc.

995 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước, tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tin, ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của giai cấp nông dân Việt Nam đã về dự Đại hội với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã dự Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành ủy; đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp; các Chủ tịch, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam các thời kỳ...

Xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định, nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt sứ mệnh đoàn kết, tập hợp, vận động nông dân đóng góp tích cực vào sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Đồng thời nêu rõ yêu cầu đối với các cấp Hội Nông dân Việt Nam phải tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội; làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và liên minh "công nhân - nông dân - trí thức". Phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Với những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Hội và giai cấp nông dân cả nước. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy những kết quả đã đạt được, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta quyết tâm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”- Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam báo cáo khái quát hoạt động nhiệm kỳ Đại hội VII

Báo cáo khái quát hoạt động của Hội nhiệm kỳ trước, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có diễn biến phức tạp, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng của đại dịch COVID- 19, biến đổi khí hậu đã tác động khó khăn đến mọi mặt kinh tế, xã hội nói chung và công tác Hội, phong trào nông dân, đời sống của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước. Song, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn; đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả, cùng với tinh thần đoàn kết, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên của cán bộ, hội viên, nông dân; các cấp Hội đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mới, thiết thực, tổ chức hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam đề ra.

Cũng theo Phó Chủ tịch Hội, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, thực hiện sâu rộng, kịp thời; tổ chức bộ máy, cán bộ Hội được củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động; chất lượng hội viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được chú trọng; thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua yêu nước được lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững. Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân; bảo vệ và chăm lo tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Hoạt động tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giám sát và phản biện xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực. Vai trò của Hội là trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường ngày càng được thể hiện rõ nét.

Thắng thắn nhìn nhận mặt tồn tại, hạn chế, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nhận định, công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; trình độ, năng lực một số cán bộ Hội chưa đáp ứng được yêu cầu. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức Hội còn chậm, chất lượng hoạt động chưa cao, chưa sâu sát cơ sở. Phong trào nông dân và hoạt động Hội phát triển chưa đồng đều. Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân ở một số tổ chức Hội còn yếu; giám sát, phản biện xã hội, công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vinh dự và tự hào khi tham dự Đại hội nhiệm kỳ VIII - một sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.  “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ và vị thế, uy tín quốc tế như hôm nay, trong kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của giai cấp nông dân và Hội nông dân”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng khẳng định, nông dân Việt Nam luôn là lực lượng cơ bản và đóng góp to lớn vào thành tựu của đất nước, với bản tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo từng bước vươn lên, có tư duy sản xuất kinh doanh nông nghiệp, không ngừng đổi mới, tích cực hợp tác, liên kết đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp với vai trò trung tâm, nòng cốt phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đảng và Nhà nước đánh giá cao đóng góp của nông dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước thời kỳ mới, đưa nông nghiệp là lợi thế quốc gia, kinh tế nông thôn trở thành trụ vững phát triển của đất nước. Hội Nông dân Việt Nam xứng đáng là trung tâm, nòng cốt của giai cấp nông dân.

Cũng dịp này, Tổng Bí thư kêu gọi và đề nghị các cấp Hội Nông dân tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tuyệt đối không chủ quan, tự mãn xây dựng Nông hội ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt, cầu nối, nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu thời đại mới phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, tích cực hội nhập, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với bảo vệ môi trường.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch 

Cũng trong phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư gợi ý 7 nhóm vấn đề Đại hội cần tập trung làm rõ, bao gồm: Kiện toàn, củng cố tổ chức, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, sáng tạo, đủ chất lượng, số lượng đáp ứng yêu cầu mới, nâng cao năng lực hội nhập, kỹ năng nghiệp vụ cán bộ hội các cấp, gắn đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị với nghiệp vụ; đổi mới hơn nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa tuyên truyền, phát huy giá trị cốt lõi và phẩm chất cao đẹp của nông dân Việt, xây dựng nông thôn văn minh, nông nghiệp hiện đại; tăng cường đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho lao động nông thôn, tư vấn hướng nghiệp, làm tốt vai trò đầu mối phối hợp tổ chức, tham gia tập huấn đào tạo nghề gắn với mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, ứng dụng chuyển đổi số rộng khắp; đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát phản biện xã hội các cấp Hội; tăng cường hợp tác quốc tế; phối hợp với cấp ủy, chính quyền góp phần phát triển kinh tế...

Tổng Bí thư cũng nhắc nhở, Đại hội lần này sẽ bầu BCH khóa mới, mong Đại hội sáng suốt lựa chọn các cá nhân tiêu biếu, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng để nông nghiệp tiếp tục là lợi thế quốc gia, trụ đỡ kinh tế đồng thời để nông dân thực sự là chủ thể của nông nghiệp mới, có đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng cao, tiếp cận dịch vụ đô thị, nông thôn phát triển hiện đại, dân chủ, văn minh, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, an ninh an toàn để mỗi người dân xa quê đều muốn trở về quê...

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng sau Đại hội, Hội Nông dân Việt Nam sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước, Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, mãi mãi xứng đáng là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta, giai cấp nông dân không ngừng lớn mạnh, thực sự là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới./.

Tin: Lê Anh/Ảnh: Lê Hiếu- Phạm Hưng- Viết Niệm

Tag:

File đính kèm