Sign In

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thường trực ban bí thư

Gửi câu hỏi thành công

Tạo hình ảnh của một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện dưới sự lãnh đạo của Đảng

12:45 24/01/2024
(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, Mặt trận cần tiếp tục phát huy được vai trò của từng thành viên, tổ chức, thành viên là cá nhân tiêu biểu trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực sự tạo được hình ảnh của một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sáng 24/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

leftcenterrightdel
các đồng chí chủ trì Hội nghị 

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cùng với những thành tựu to lớn của đất nước ta, năm 2023, hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là 10 sự kiện nổi bật đã được hệ thống Mặt trận bình chọn từ cơ sở trong đó có những kết quả mang tính lịch sử như: Hệ thống MTTQ Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi được đón nhận cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; hoàn thành hỗ trợ làm 5.000 căn nhà cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định 120-QĐ/TW ngày 6/9/2023 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, lần đầu tiên xác lập đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý về bộ máy giúp việc của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Hội nghị lần này, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ xem xét và thông qua dự thảo báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của UBTƯ MTTQ Việt Nam; Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; Dự thảo Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về công tác nhân sự. Đây là những nội dung rất quan trọng, nhất là những nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận MTTQ các cấp thời gian qua đã tăng cường công tác vận động tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị 

MTTQ Việt Nam ngày càng chú trọng làm tốt vai trò là liên minh chính trị, hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên, tạo được sức ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân. Vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân, chất lượng giám sát, phản biện xã hội đã được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân.

Những kết quả nổi bật hoạt động năm 2023 của MTTQ Việt Nam đã để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp. Đó là sự quyết tâm cộng đồng trách nhiệm, đó là sự lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đó là động viên, giúp đỡ người gặp khó khăn trong cuộc sống, phát huy vai trò người có uy tín, người tiêu biểu trong các tôn giáo, trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, đồng chí Trương Thị Mai nói.

Nhấn mạnh năm 2023, Đảng ta tiếp tục chú trọng ban hành khá nhiều văn bản quan trọng về đại đoàn kết dân tộc, về MTTQ Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn MTTQ Việt Nam tiếp tục có chỉ đạo cụ thể để các văn bản của Đảng đi vào cuộc sống, nâng cao được hiệu quả hoạt động của Mặt trận. Điều quan trọng là mỗi hoạt động của Mặt trận phải thực chất, phải gắn với cuộc sống của nhân dân, gắn với tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, trên cơ sở đó, để tạo được sự đồng thuận và sự đồng thuận này cũng phải là sự đồng thuận thực chất, sự tham gia tích cực của nhân dân để tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Mặt trận, đối với Đảng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị 

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, năm nay, Mặt trận sẽ tổ chức thí điểm mô hình khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Đây là sáng kiến rất cần được khuyến khích. Mặt trận làm được điều này cũng là đóng góp to lớn cho cuộc sống của nhân dân. Các nội dung trọng tâm công tác của Mặt trận cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, sao cho người dân thấy được hình ảnh của Mặt trận trong cuộc sống của mình, thấy được tấm lòng, trái tim, tình cảm của Mặt trận thực sự dành cho người dân. Cùng với đó, Mặt trận cần tiếp tục phát huy được vai trò của từng thành viên, tổ chức, thành viên là cá nhân tiêu biểu trong UBTƯ MTTQ Việt Nam và thực sự tạo được hình ảnh của một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Làm được như vậy, Mặt trận sẽ góp phần to lớn cho sự hòa quyện của ý Đảng, lòng dân, góp phần để quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều do dân, tiếp tục đi vào cuộc sống trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư mong muốn, UBTƯ MTTQ Việt Nam dành thời gian thảo luận, góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị, cho những văn bản liên quan đến công việc chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ X, tạo được sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ đổi mới cho nhiệm kỳ X của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Minh Châu

Tag:

File đính kèm