Sign In

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với VINAPACO về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp

14:33 05/04/2024
Ngày 04/04/2024, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Ban điều hành làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) khảo sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Tham dự và chỉ đạo buổi làm việc, về phía Ban Kinh tế Trung ương có đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó trưởng Ban điều hành, đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Hoàng Đình Vinh – Chánh Văn phòng, đồng chí Nguyễn Trường Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cùng dự buổi làm việc, về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có đồng chí Lê Công Hoàng – Phó Bí thư Phụ trách Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc; đồng chí Đào Ngọc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc và thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

 

                                   Đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020, VINAPACO đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế phục vụ công tác quản lý các công ty lâm nghiệp như: Quy chế khoán sử dụng đất trồng rừng nguyên liệu giấy, Quy chế quản lý hoạt động lâm nghiệp, Quy định phân cấp quản lý tài chính của Tổng công ty cho các công ty lâm nghiệp… phù hợp với mục tiêu, quan điểm, phương hướng tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển các công ty lâm nghiệp theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, VINAPACO đã ban hành các Quyết định: Phê duyệt tạm thời phương án đổi mới phương thức quản lý các công ty lâm nghiệp hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam (Quyết định số 2833/QĐ-GVN.PT ngày 21/12/2021); Phê duyệt phương án tổ chức sản xuất kinh doanh các công ty lâm nghiệp hạch toán phụ thuộc (Quyết định số 4273/QĐ-GVN.PT ngày 07/12/2023); Thực hiện các phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, các đơn vị lâm nghiệp tiếp tục bố trí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo nguyên tắc tinh giảm tối đa bộ máy gián tiếp, trực tiếp triển khai và quản lý các dự án đầu tư trồng rừng, chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đồng chí Lê Công Hoàng – Phó Bí thư Phụ trách Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh của VINAPACO

Trước khi thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 và Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020, hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp của VINAPACO gồm có: 17 công ty lâm nghiệp (03 công ty lâm nghiệp tại tỉnh Hà Giang, 03 công ty lâm nghiệp tại tỉnh Tuyên Quang, 08 công ty lâm nghiệp tại tỉnh Phú Thọ, 02 công ty lâm nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa, 01 công ty lâm nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc) và 01 Công ty TNHH MTV Nguyên liệu Giấy miền Nam tại tỉnh Kon Tum. Năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, VINAPACO hoàn thành công tác bàn giao nguyên trạng Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc, Công ty lâm nghiệp Lang Chánh về UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý. Năm 2021, VINAPACO tiếp tục thực hiện bàn giao vốn, đất đai, lao động của Công ty lâm nghiệp Thanh Hòa, Công ty lâm nghiệp Tam Thanh và Công ty Lâm nghiệp Sông Thao về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý. Nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị lâm nghiệp, VINAPACO đã bước đầu tái cơ cấu nội bộ (tinh giảm số lượng lao động của các đơn vị lâm nghiệp). Sau khi thực hiện phương án tái cơ cấu nội bộ, tại 13 đơn vị lâm nghiệp (không bao gồm 03 đơn vị bàn giao về UBND tỉnh Phú Thọ), số người lao động tại thời điểm 31/12/2023 là 623 lao động (giảm 86 người lao động so với trước đó). Đối với Công ty NLG Miền Nam trong giai đoạn 2018-2020, đã sáp nhập Phòng Quản lý bảo vệ và Phòng Lâm sinh thành Phòng Quản lý bảo vệ; sáp nhập 10 Ban trồng rừng xuống còn 8 Ban. Bên cạnh việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tái cơ cấu nội bộ của các công ty lâm nghiệp, VINAPACO luôn tích cực đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng đất: điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các công ty lâm nghiệp; hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thuê đất hoặc giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 và Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số hạn chế, khó khăn: việc tái cơ cấu tại các đơn vị lâm nghiệp chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến hiệu quả sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng của VINAPACO; Công tác quản lý, sử dụng đất đai các công ty lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn vì liên quan đến giải quyết tình trạng lấn, chiếm, tranh chấp; Diện tích đất VINAPACO đề nghị bàn giao về địa phương chưa được UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi chi tiết, nên công tác quản lý, bảo vệ gặp nhiều khó khăn,…

 

Đồng chí Mạc Mạnh Đang – Phó Tổng giám đốc VINAPACO báo cáo một số kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020

 

Tại buổi làm việc, các thành viên tham dự đã thảo luận, góp ý, làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp; chỉ ra nguyên nhân, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những kết quả VINAPACO đã đạt được trong 10 năm qua đồng thời ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị từ đó tham mưu, đề xuất với các cơ quan trung ương nghiên cứu, điều chỉnh, có những chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, VINAPACO tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và không ngừng thực hiện công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty lâm nghiệp trực thuộc đơn vị.

Theo vinavaco.com.vn

 

 

Tag:

File đính kèm

Tin đọc nhiều