Sign In

Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định

17:50 29/03/2024
Ngày 28/3/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2024; cho ý kiến đối các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; việc thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.


 
    Cùng dự Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đại biểu Ban Nội chính Trung ương, các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    
    Quý I/2024, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Nam Định tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả toàn diện. Đã ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo ngay từ đầu năm; Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ họp theo đúng quy định, kịp thời ban hành thông báo kết luận để chỉ đạo triển khai thực hiện; kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa và thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Văn bản thực hiện Kết luận tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương.
 
    Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh, điều tra, xử lý đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là 07 vụ án, 01 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, đã đưa 04 vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật, nhận được sự đồng tình của Nhân dân.
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định phát biểu
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định phát biểu
    
    Trong Quý I, Công an tỉnh đã thụ lý điều tra 12 vụ án với 34 bị can; ngành Kiểm sát hai cấp đã thụ lý giải quyết 13 vụ án, Tòa án nhân dân hai cấp đã xét xử 04 vụ với 16 bị cáo liên quan đến nhóm tội tham nhũng.
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với 23 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật đối với 21 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 01 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 23 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 12 đảng viên. Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã và đang triển khai 82 cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2024; ban hành Quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với 30 người được lựa chọn ngẫu nhiên. 
 
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, trong đó, có nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt chức năng của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, của các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Quý I/2024.
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung tuyên truyền các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. 
 
    Các cơ quan chức năng thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách; thực hiện nghiêm các thông báo kết luận kiểm tra năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh hoàn thành việc xác minh tài sản, thu nhập theo Kế hoạch đã đề ra; Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023. 
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục phối hợp đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng để xử lý theo quy định của pháp luật; tiếp tục phối hợp đề xuất đưa một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thành lập Đoàn rà soát, tiến hành rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hơn nữa hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; duy trì, tổ chức các phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo theo đúng quy định.
 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định

Tag:

File đính kèm