Sign In

Sóc Trăng: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức Phiên họp quý I/2024

16:58 08/04/2024
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Phiên họp quý I năm 2024 để đánh giá kết quả hoạt động và triển khai nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Phiên họp.

    
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, trong quý I/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải quyết các vụ án, vụ việc theo kiến nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

 

Quang cảnh Phiên họp Ban Chỉ đạo tỉnh quý I/2024
Quang cảnh Phiên họp Ban Chỉ đạo tỉnh quý I/2024
    Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung xây dựng và triển khai Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2024; Kế hoạch tổ chức các Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo năm 2024; Kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2024.
 
    Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tăng cường phối hợp trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh và các cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc gần hết thời hiệu, thời hạn theo quy định, các vụ án, vụ việc đã xảy ra lâu, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Tại Phiên họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về kết quả hoạt động công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh trong quý I/ 2024 và các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới; Ban Chỉ đạo tỉnh đã cho ý kiến, đề xuất về tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng trong giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Phiên họp Ban Chỉ đạo,Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực; nghiên cứu xây dựng, ban hành các quy trình nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; kịp thời cho chủ trương, định hướng xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo Chương trình số 04-CTr/BCĐ, ngày 31/01/2024 về Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2024.
 
                                     Bùi Phú Lâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng)
 

Tag:

File đính kèm