Sign In

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai tổ chức Cuộc họp thường kỳ

21:06 04/05/2024
Ngày 03/5/2024, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã tiến hành Cuộc họp thường kỳ do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì.

     
 
    Tại Cuộc họp, các đại biểu đã nghe Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng báo cáo các nội dung: (1) Báo cáo tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đến tháng 4/2024; (2) Báo cáo chuyên đề về 03 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; (3) Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 13/02/2023 về thực hiện các nội dung Kết luận của Đoàn Kiểm tra số 1 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và một số nội dung quan trọng khác được triển khai thực hiện trong thời gian qua.
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Cuộc họp
    Tại Cuộc họp, các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo đã trao đổi, thảo luận và cơ bản thống nhất với những nội dung do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày tại Cuộc họp. 
 
    Kết luận Cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của tỉnh cần tăng cường công tác phối hợp, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn tỉnh và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo bảo đảm theo Kế hoạch đề ra.
Hoàng Trâm

Tag:

File đính kèm