Sign In

Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị họp thường kỳ tháng 5

18:18 24/05/2024
Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Cuộc họp thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo.

    
 
    Cuộc họp đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo từ sau cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo định kỳ tháng 4/2024 đến nay. Theo đó, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương định kỳ tháng 4/2024. Tổ chức Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo định kỳ tháng 4/2024; tổ chức Phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 8; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo từ sau Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo định kỳ tháng 4/2024 đến nay. 
 
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh cũng đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Hiện nay, Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo đối với 5 vụ án.
 
    Tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo cũng xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả xin chủ trương đưa vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng xảy ra tại Ga Thủy Thạch, xã Phổ Cường (thị xã Đức Phổ) ra khỏi diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.
 
    Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cơ quan có liên quan tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Chỉ đạo giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo tiến hành các công việc được giao theo kế hoạch.
 
    Đồng thời, giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu dự họp hoàn chỉnh báo cáo để ban hành. Tiếp tục theo dõi, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo những nội dung cần lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.
                                                                                           Lan Anh

Tag:

File đính kèm